HELSENORGE

Kontaktinformasjon LKG-registeret og Biobanken

Kontaktinformasjon for Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte og Biobanken for leppe-kjeve-ganespalte:

logo: lkg-registeret

E-post: lkg-registeret@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 62 41 eller sentralbord 55 97 50 00

Daglig/ faglig leder: Overlege Christer Kubon
Koordinator: Sykepleier Sissel Laastad Gavle

Postadresse:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte
Postboks 1400
5020 Bergen

Behandlingsteamet i Bergen:

Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for plastikk-, hånd- og rekonstruktiv kirurgi
Statped Vest, Avdeling for logopedi
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, Senter for leppe-kjeve-ganespalte

Teamleder: Avdelingsoverlege Hans Christian Sylvester-Jensen
Pasientkoordinator: 55 97 62 86 eller 55 97 09 41, Ringetid: 09.00 - 11.00

Behandlingsteamet i Oslo:

Oslo Universitetssykehus, Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi
Statped Sør-Øst, Avdeling for logopedi
Teamleder: Overlege Pernille Lindholm
Pasientkoordinator: 23 07 42 75, Ringetid: 09.00 - 11.00

Fann du det du leita etter?