HELSENORGE

Årsrapporter

Registeret utarbeider årsrapporter som inneholder informasjon om behandlingsteamenes aktivitet og resultater. Årsrapporten presenteres oktober påfølgende år.

logo: LKG-registeret

Årsrapporter

Her finner du årsrapportene til registeret fra og med 2013:

Årsrapport 2022 (PDF) 

Årsrapport 2021 (PDF) 

Årsrapport 2020 (PDF) 

Årsrapport 2019 (PDF) 

Årsrapport 2018 (PDF) 

Årsrapport 2017 (PDF) 

Årsrapport 2016 (PDF) 

Årsrapport 2015 (PDF) 

Årsrapport 2014 (PDF) 

Årsrapport 2013​​​​​​ (PDF)

Ekspertgruppens vurdering av årsrapporten

Det er opprettet en ekspertgruppen som foretar en årlig vurdering av kvalitet og funksjon i de etablerte nasjonale kvalitetsregistre. Vurderingen er basert på registerets årsrapport fra foregående år og gjøres systematisk etter et etablert system. Dette systemet går ut på en stadieinndeling for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som beskriver funksjonsnivå, utviklingsstadium og forbedringspotensial i de enkelte registrene. Ekspertgruppen er opprettet som et rådgivende organ til interregional styringsgruppe og representantene er håndplukket fra aktuelle institusjoner, oppnevnt av universiteter og regionale helseforetak. Ekspertgruppens medlemmer har klinisk, akademisk og epidemiologisk kompetanse, samt kompetanse fra registerarbeid.

Mer om ekspertgruppen

Årlige rapporter fra ekspertgruppen

Rapport fra ekspertgruppen 2014 Rapport fra ekspertgruppen 2015 Rapport fra ekspertgruppen 2016 Rapport fra ekspertgruppen 2017 Rapport fra ekspertgruppen 2018

Rapport fra ekspertgruppen 2019.xlsx

Rapport fra ekspertgruppen 2020​​.xlsx
Rapport fra ekspertgruppen 2021.xlsx

Dekningsgradsanalyser Norsk pasient register (NPR)

Dekningsgrad handler om hvorvidt registeret inkluderer så mange pasienter at resultatene er representative for den aktuelle pasientgruppen. Et registers dekningsgrad angir andelen pasienter som skal registreres, i forhold til andelen som faktisk er registrert. I 2019 utførte Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser ved Helsedirektoratet en dekningsgradsanalyse for Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. Dekningsgradsanalysen ble utført for perioden 2015-17. Dekningsgraden for operasjoner i LKG er 88,5 % for hele perioden, og det er lite variasjon i andelen mellom årene. Dekningsgradsanalysen oppdateres hvert tredje år.

Se dekningsgradsanalyser


Fann du det du leita etter?