Informasjon til pasienter og pårørende

For å leve med MS-sykdommen på best mulig måte, er det viktig å skaffe seg informasjon og kunnskap. Det er mange ting du kan gjøre for å holde deg så frisk som mulig, og mestre utfordringer som multippel sklerose (MS) kan gi.

På generelt grunnlag kan det være lurt å:

  • skaffe deg informasjon om MS
  • ha regelmessig fysisk aktivitet
  • prøve å leve et aktivt liv i hverdagen
  • unngå røyking
  • gå regelmessig til kontroller hos lege / nevrolog
  • Det er viktig å drikke godt. Anbefalt mengde er 35 ml/kg, det
    vil si ca 2 liter for dagen.
  • Ha et variert kosthold med 3- 4 måltider for dagen.

Gode råd til deg som har MS

Om MS og treg eller løs mage Om MS og problemer med urinblæren Videoer om MS: Råd fra fagpersoner og brukererfaringer fra det å leve med MS

Her kan du få hjelp og finne informasjon

Multippel sklerose - nasjonal standard for diagnostikk, behandling og oppfølging Norsk MS-veilder Informasjonstelefon for pasienter og pårørendeSpør MS-sykepleieren - MS-forbundets svartjeneste på nettSpør nevrologen - MS-forbundets svartjeneste på nett Nasjonal oversikt over MS-sykepleiereRehab-info november 2015 (pdf)

Brukerorganisasjoner og blogger

MS-forbundet National Multiple Sclerosis Society

Forskning og fagnytt

ForskningsoversiktBarts MS-blog

Om MS i media

Nyhetsinnslag på NRK Dagsrevyen 13.02.2017 - Stamcellebehandling i utlandet

Nyhetsinnslag på TV 2 Nyhetene 14.03.2016 - Om stamcellebehandling på Haukeland universitetssjukehus