HELSENORGE

Informasjon til personer med MS om koronavirus og vaksiner

Basert på tilgjengelig kunnskap anbefaler vi alle pasienter med multippel sklerose (MS) å ta imot tilbudet om koronavaksine for å begrense smittespredning og for å minske faren for alvorlig sykdom. De tilgjengelige vaksinene i Norge anses trygge, også hos personer med MS. Vaksinenes generelle effekt er godt dokumentert, noen få MS-medikamenter gir imidlertid reduserte vaksineresponser (og dermed evt. mindre beskyttelse mot koronaviruset).

Av de sykdomsbegrensende MS-behandlingene er det sannsynligvis økt risiko for et alvorlig covid-19 forløp (inkludert sykehusinnleggelse) med anti-CD20 behandlingene, som rituksimab og okrelizumab, samt i èn måned etter attakbehandling med høydose kortikosteroider. Behandling med interferon beta, glatirameracetat, fingolimod, siponimod, teriflunomid, ozanimod, dimetylfumarat, natalizumab og kladribin gir sannsynligvis ikke øket risiko for alvorlig covid-19. Alemtuzumab gir betydelig immunsuppresjon første måned etter behandling, og særskilt sosial skjerming bør da anbefales, men det er så langt ikke påvist økt risiko for alvorlig covid-19. Stamcelletransplantasjon gir høyere risiko for infeksjoner under og etter behandling, og pasientene rådes til å leve skjermet i minst 3 måneder etter behandling, og tilbaketrukket i de neste 3 månedene.

Alle personer med MS som behandles med rituksimab (Mabthera®, Rixathon®), okrelizumab (Ocrevus®), ofatunumab (Kesimpta®), fingolimod (Gilenya®), ozanimod (Zepozia®) eller ponesimod (Ponvory®) rådes til å ta kontakt med kommunehelsetjenesten for tredje vaksinedose. Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering.

I tillegg anbefaler vi at alle personer med MS tar influensavaksinen tidligst mulig i influensasesongen.

Vurdering av risiko for smitte gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil være st​ore individuelle forskjeller innad i gruppene. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om risiko for alvorlig forløp.

Medikament: 

rituks​​​imab - Mabthera®, Rixathon®​​
okrelizumab - Ocrevus®​

​Før behandlingsstart

For nydiagnostiserte med attakkpreget MS (RRMS) vil vi kun unntaksvis anbefale å utsette behandlingsstart, da rask oppstart av MS-behandling for de fleste vil være viktigere enn optimal vaksinerespons.

Avhengig av alvorlighetsgraden av MS-sykdommen, kan man da vurdere å utsette oppstart eller eskalering av behandling i 2-4 uker etter vaksinasjon.

Oppstart av behandling mot primær progressiv MS bør som hovedregel vurderes utsatt, særlig hos eldre pasienter og pasienter som har en konkret dato for vaksinasjon.

​Pågående behandling

For pasienter som har berammet koronavaksine kort tid før eller etter planlagt infusjon anbefaler vi primært å vurdere å utsette infusjonen til 2-4 uker etter vaksinasjonen. Dersom dette ikke er mulig, er det bedre at pasienten får vaksinasjon de første ukene etter rituksimab, enn å utsette vaksinasjonen til 1-4 måneder etter infusjonen.

Hos klinisk stabile og eldre pasienter kan det være aktuelt å utsette re-behandling ytterligere, ettersom vaksineresponsen er bedre dersom vaksinen gis 12 uker eller mer etter siste infusjon.

Hos klinisk og radiologisk stabile pasienter vil neppe en utsettelse av andre behandlingsrunde til 9-12 måneder etter forrige dose medføre noen betydningsfull økning av risiko for ny sykdomsaktivitet.

Vi anbefaler uavhengig av vaksinasjon å vurdere å forlenge doseringsintervallene etter 1-2 års behandling med til 9-12 måneder, for å redusere risikoen for alvorlig covid-19.

Behandlingen medfører høy sannsynlighet for nedsatt humoral immunitet. Allikevel rådes samtlige pasienter til å motta fullvaksinasjon samt tredje vaksinedose.

Smittevernråd

Du antas å ha​ lavere beskyttelse enn immunfriske og bør derfor leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet for å unngå smitte. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand er vaksinert.

Unngå trengsel og unngå samvær med personer med luftveissykdom, særlig når det er mye smitte i samfunnet.

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta raskt kontakt med egen lege eller legevakt.

kladribin - Mavenklad®​

Før behandlingsstart

Terskelen for å utsette oppstart med kladribin er høyere fordi effekten på vaksineresponsene er mindre uttalt, og fordi medikamentet ikke påvirker forløpet av covid-19.​​

Pågående behandling

Pågående behandling bør som hovedregel videreføres som planlagt.

Smittevernråd​

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.

natalizumab - Tysabri®

​Før behandlingsstart

Behandlingstart blant pasienter med økt risiko for alvorlig covid-19 (og med negativ JCV-status) kan vurderes hos de som er enten > 50 år, har hjertesykdom, hypertensjon, overvekt, diabetes, ervervet/medfødt immunsvikt, kreftsykdom (unnatt basalcellecarcinoma), kronisk nyre- eller leversykdom.

Pågående behandling

Pågående behandling bør videreføres som planlagt.

Smittevernråd​

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.

fingolimod - Gilenya®
ofatunumab - Kesimpta® 
ozanimod - Zepozia®
ponesimod - Ponvory®

Før behandlingsstart

Avhengig av alvorlighetsgraden av MS-sykdommen, kan man da vurdere å utsette oppstart (eller eskalering) av behandling i 2-4 uker etter siste vaksine.

Pågående behandling

Pågående behandling bør videreføres som planlagt.

Behandlingen medfører høy sannsynlighet for nedsatt humoral immunitet. Allikevel rådes samtlige pasienter til å motta fullvaksinasjon samt tredje vaksinedose. 

Behandlingen medfører høy sannsynlighet for nedsatt humoral immunitet. Pasienter til å motta fullvaksinasjon samt tredje dose.

Smittevernråd​

Du antas å ha lavere beskyttelse enn immunfriske og bør derfor leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet for å unngå smitte. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand er vaksinert.

Unngå trengsel og unngå samvær med personer med luftveissykdom, særlig når det er mye smitte i samfunnet.

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta raskt kontakt med egen lege eller legevakt.

alemtuzumab - Lemtrada®

Før behandlingsstart

Avhengig av alvorlighetsgraden av MS-sykdommen, kan man da vurdere å utsette oppstart av behandling i 2-4 uker etter siste vaksine.

Pågående behandling

Pågående behandling bør videreføres som planlagt.

Smittevernråd​​

Alemtuzumab gir betydelig immunsuppresjon første måned etter behandling, og særskilt sosial skjerming bør da anbefales.​

dimetylfumarat - Tecfidera®

​Før behandlingsstart

Ingen endringer er nødvendige.

Pågående behandling

Ingen endringer er nødvendige.

Smittevernråd​​

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.​

glatirameracetat - Copaxone®

​​Før behandlingsstart

Ingen endringer er nødvendige.

Pågående behandling

Ingen endringer er nødvendige.

Smittevernråd​​

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.​

teriflunomid - Aubagio®

​Før behandlingsstart

Ingen endringer er nødvendige.

Pågående behandling

Ingen endringer er nødvendige.

Smittevernråd​​

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.​

interferon beta - Avonex® Betaferon®, Extavia®, Plegridy®, Rebif®​

​Før behandlingsstart

Ingen endringer er nødvendige.

Pågående behandling

Ingen endringer er nødvendige.

Smittevernråd​​

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.​

Attakbehandling - Medrol®, Solu-Medrol®

​Før behandlingsstart

Attakbehandling med høydose kortikosteroider medfører en større risiko for alvorlig covid-19 i en måned. Behovet for slik behandling bør vurderes nøye.​

Pågående behandling

Smittevernråd​​

Pasienter som har fått behandling med Medrol eller Solu-Medrol, og som har andre risikofaktorer for et alvorlig covid-19 forløp bør vurdere å leve tilbaketrukket i 1 måned etter behandlingen.

 

​​Du kan lese mer om gjeldende råd og kunnskapsgrunnlag ved å besøke: