Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS)

​Kompetansetjenesten er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.

Om kompetansetjenesten for MS

Etter mandat fra Sosial- og helsedepartementet ble Nasjonal kompetansetjeneste for MS etablert i 1996. Kompetansetjenesten er en del av Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus. Hovedfokus er forskning, fagutvikling og undervisning.

Nasjonal strategi for hjernehelse

Regjeringen startet sitt arbeid med å lage en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester for disse pasientgruppene i 2017.

Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Personer med hjernesykdommer kan ha behov for både øyeblikkelig hjelp og langvarig oppfølging. Behandling og oppfølging stiller krav til gode tjenester både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Nyheter (kronologisk)

Fann du det du leita etter?