Eksteriør Gamlehovedbygg. Foto

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS)

​Kompetansetjenesten er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.

Om kompetansetjenesten for MS

Etter mandat fra Sosial- og helsedepartementet ble Nasjonal kompetansetjeneste for MS etablert i 1996. Kompetansetjenesten er en del av Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus. Hovedfokus er forskning, fagutvikling og undervisning.

Les mer om våre tilbud, hvem som jobber hos oss, årsrapporter og annen nyttig informasjon

Gaver og donasjoner

På oppfordring fra publikum har Nasjonal kompetansetjeneste for MS opprettet en nettside for informasjon om fremgangsmåte for gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, bedrifter og andre. Kompetansetjenesten har en konto for forskning på sykdommen multippel sklerose.

Informasjon om kontonummer

Aktuelle saker

14.02.2017

Ny studie. Inntak av fettsyre er knyttet til lavere risiko for multippel sklerose

Hensikten med studien var å undersøke hvorvidt inntak av flerumettede fettsyrer var assosiert med lavere risiko for multippel sklerose (MS). I studien fant vi ingen assosiasjoner mellom inntak av marine omega-3 fettsyrer, men et høyere innt...
17.01.2017

Studie. Effekt av høydose vitamin D3 tilskudd på antistoffrespons mot Epstein-Barr virus ved relapsing remitting MS

Hensikten med studien var å undersøke effekt av høydose vitamin D3 tilskudd på antistoffnivå mot EBV ved RRMS. Studien er internasjonal og multisenter, og utgår fra Akershus Universitetssykehus.
17.01.2017

Funn av varicella-zoster virus DNA ved medullære og hjernestammeattakker hos MS pasienter

Hensikten med studien er å beskrive tre pasienter med medullære eller hjernestamme MS-lesjoner og varicella-zoster virus DNA i ryggmargsveske. Forskningen utgår fra Haukeland Universitetssykehus.
17.01.2017

Ny studie. In-Depth Cerebrospinal Fluid Quantitative Proteome and Deglycoproteome Analysis

17.01.2017

Ny studie. The Brain Proteome of the Ubiquitin Ligase Peli1 Knock-Out Mouse during Experimental Autoimmune Encephalomyelitis

17.01.2017

Studie av vitamin D, HLA-DRB1 og Epstein-Barr virus antistoffnivå i en prospektiv kohort av multippel sklerose pasienter

Hensikten med denne studien var å studere assosiasjon mellom vitamin D, HLA-DRB1 og Epstein-Barr virus antistoff prospektivt ved relapsing remitting MS. Studien er foretatt på OFAMS data og utgår fra kompetansetjensten i samarbeid med forsk...
17.01.2017

Sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose - en review av godkjente medikamenter

Denne studien er basert på litteratursøk av publiserte randomiserte kontrollerte fase III forsøk av sykdomsmodulerende medikamenter godkjent for RRMS, indeksert i PubMed til 21 mai 2015. Studien er utført av forskere tilknyttet kompetansetj...
17.01.2017

Ny studie. Ingen assosiasjon mellom tobakkbruk og sykdomsaktivitet ved multippel sklerose

Denne studien ble utført for å studere hvorvidt bruk av tobakk er assosiert med MRI og klinisk sykdomsaktivitet hos pasienter med multippel sklerose (MS). Studien er utført av forskere fra flere helseregioner, og er basert på data fra OFAMS.
17.01.2017

Kroppsmasseindeks påvirker interferon-beta behandlingsrespons ved multippel sklerose

Hensikten med denne studien var å se om overvekt var en mulig risikofaktor for multippel sklerose (MS). Studien er utført av forskere ved flere helseregioner og ved UiO, og er publisert i det internasjonale tidsskriftet J Neuroimmunol.
25.11.2016

Har du fått stamcellebehandling for MS i utlandet?

I så fall vil vi gjerne høre om erfaringene dine ved at du deltar i et nytt forskningsprosjekt ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.
09.11.2016

Ny studie om familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose

En oppdatert oversikt over medisinske dilemmaer knyttet til familieplanlegging og graviditet ved multippel sklerose er publisert i Novemberutgaven (2016) av Tidsskriftet for Den norske legeforening, av Trygve Holmøy og Øivind Torkildsen.
29.09.2016

Ny studie. Sykdomsaktivitet før første symptom ved multippel sklerose

Marianna Cortese (bildet) har sammen med kolleger ved norske sykehus og ved Harvard University publisert en prospektiv studie av preklinisk sykdomsaktivitet ved multippel sklerose, i det internasjonale tidsskriftet Annals of Neurology.
22.09.2016

Ny artikkel. Mestring av MS påvirker arbeid over tid. En prospektiv studie

En ny artikkel av Nina Grytten Torkildsen (bilde) og kolleger ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose og ved Stavanger Universitetssykehus, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.
10.06.2016

Pris til to unge helseforskarar

Frode S. Berven og Stian Knappskog får Søren Falchs Juniorpris 2016. Begge kan vise til forskingsresultat som kan hjelpe mange Feilstavet ordpasientar.
09.06.2016

Ny artikkel. Utdanningsnivå og risiko for multippel sklerose i løpet av 50 år. En registerbasert søskenstudie

En ny artikkel av Kjetil Bjørnevik, samarbeidspartnere ved flere nasjonale sykehus og kolleger ved nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose og Norsk MS Register og Biobank, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple S...
19.01.2016

Program til Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering. Multippel sklerose - mange lause trådar

Samarbeidsrådet for Voss Lokalsjukehusområde inviterer til Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2016, den 15. og 16. mars ved Park Hotel Vossevangen.
19.01.2016

Ny artikkel. Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose. En intervjustudie

En ny artikkel av Torild Mauseth, Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Esther Hjälmhult, Høgskolen i Bergen, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Nursing.
Se flere nyheter()