Eksteriør Gamlehovedbygg. Foto

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS)

​Kompetansetjenesten er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.

Om kompetansetjenesten for MS

Etter mandat fra Sosial- og helsedepartementet ble Nasjonal kompetansetjeneste for MS etablert i 1996. Kompetansetjenesten er en del av Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus. Hovedfokus er forskning, fagutvikling og undervisning.

Les mer om våre tilbud, hvem som jobber hos oss, årsrapporter og annen nyttig informasjon

Nasjonal strategi for hjernehelse

Regjeringen startet sitt arbeid med å lage en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester for disse pasientgruppene i 2017.

Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Personer med hjernesykdommer kan ha behov for både øyeblikkelig hjelp og langvarig oppfølging. Behandling og oppfølging stiller krav til gode tjenester både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Les mer om strategiarbeidet og se video fra toppmøte om hjernesykdommer mars 2017

Gaver og donasjoner

På oppfordring fra publikum har Nasjonal kompetansetjeneste for MS opprettet en nettside for informasjon om fremgangsmåte for gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, bedrifter og andre. Kompetansetjenesten har en konto for forskning på sykdommen multippel sklerose.

Informasjon om kontonummer

Aktuelle saker