For fag- og helsepersonell

Her finner du en oversikt over nasjonale retningslinjer og standarder for multippel sklerose.

Barn som pårørende når foreldre har MS

Helsepersonell har et lovpålagt ansvar for kartlegging, oppfølging og samarbeid til beste for barn under 18 år som pårørende når mor eller far har en kronisk sykdom. Barn og unge ønsker og har behov for informasjon om sykdommen og hvordan den kan påvirke den syke og familielivet. En del vil også ha behov for hjelp til å mestre hverdagen.

På bakgrunn av dette er det ved Nasjonal Kompetansetjeneste for MS utarbeidet et nettbasert tilbud som består av en nettside med alderstilpasset informasjon (www.MSpårørende.no) og to selvhjelpsprogram, SPIRIT Barn og SPIRIT Ungdom.

Selvhjelpsprogrammene henvender seg direkte til barnet/ ungdommen, foregår på internett og er gratis. 

Tilbudet har både en helsefremmende og en forebyggende hensikt. Målet er å styrke identiteten til barna og ungdommene, og gi dem en god selvfølelse og trygghet. Ved hjelp av alderstilpasset informasjon om sykdommen legges det til rette for åpenhet om tanker og følelser i familien uten å kjenne på dårlig samvittighet. Selvhjelpsprogrammene kan gi hjelp med å håndtere vanskelige tanker og følelser. 

Barn og ungdom som pårørende når foreldre har MS

Vi hører gjerne fra deg om dine erfaringer med bruken av det nettbaserte tilbudet. Send oss dine tilbakemeldinger og kommentarer:
torild.mauseth@helse-bergen.no

Aktuelt