Logo Norsk MS-register og biobank. Grafisk

Norsk MS-Register og Biobank

Norsk Multippel Sklerose register og biobank benyttes til å kvalitetssikre helsetjenester som ytes til personer med multippel sklerose (MS). Hovedfokus er på diagnostikk og behandling. Hensikten er også å etablere data og biobankmateriale til forskning for å bidra til å finne årsaksforhold til sykdommen og sykdomsmekanismer. Data fra registeret benyttes i sikkerhetsstudier for nye bremse-medisiner.
Snarveier:​
Hvordan registrere data i regis​​teret (Helsepersonell)​
Gå til registreringssystemet MS-MRS (Helsepersonell)
Se egne data via helsenorge.no (For deg som har MS​)​​


Siste nytt

b1

Invitasjon til deltagelse i studier

16.06.2021

I juni har registrerte i Norsk MS-register og biobank fått til​sendt to invitasjoner til deltakelse i studier.

Siste nytt
b1

Registrere data om livskvalitet

17.11.2021

Registeret sender ut ny forespørsel om å bidra med å svare på to skjema om livskvalitet​​ i november 2021Tidligere saker finnes lenger nede på denne siden


Aktuelt

Spørsmål og tilbakemeldinger / kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om bruken av registreringsløsningen for helsepersonell.

Send e-post til msdata@helse-bergen.no 

Det er mulig å ringe oss på 55 97 51 23 /55 97 50 45, men vi er ikke tilgjengelig på telefon hele tiden. Har du MS og har medisinske spørsmål om din sykdom, eller dataene som er registrert i registeret så tas dette opp med din nevrolog/sykepleier.

Postadresse: Norsk MS-register og biobank, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Fagråd


Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret. Fagrådet er sammensatt av representanter fra alle de fire regionale helseforetak og har brukerrepresentant. Det er fagrådet som behandler søknader om tilgang til data og/eller biobankmateriale.

Fagrådet består av:

  • Nina Øksendal, Helse Nord
  • Grethe Berg Johnsen, Helse Nord
  • Kristin Wesnes, Helse Midt-Norge
  • Kjell-Morten Myhr, Helse Vest/UiB
  • Heidi Øyen Flemmen, Helse Sør-Øst
  • Hanne Flinstad Harbo, Helse Sør-Øst/UiO
  • Magne Wang Fredriksen, MS-forbundet


 

Nyhetsbrev (Helsepersonell)

Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Norsk MS-register og biobank sammarbeider tett om mange oppgaver. Vi sender også ut felles nyhetsbrev 4 ganger i året. 


 

Linker

Nasjonal Kompetansetjeneste for Multippel Sklerose

MS forbundet

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Registerets registreringssystem for helsepersonell (fungerer kun på helsenett)

Helsenorge.no

Skjema

Samtykkeskjema (PDF)

Pasientinformasjon (PDF)

Informasjon og samtykke på engelsk, polsk og arabisk


Inklusjonskjema på papir (PDF)

Grunnoppfølgingsskjema på papir (PDF)


 

Søknadskjema om tilgang til data

Application form for data access

 

 

logo register


 
Fann du det du leita etter?