hovedbilde

Norsk MS-Register og Biobank

logo register

Norsk Multippel Sklerose register og biobank skal benyttes til å kvalitetssikre helsetjenester som ytes til personer med multippel sklerose (MS). Hovedfokus er på diagnostikk og behandling. Hensikten er også å etablere data og biobankmateriale til forskning for å bidra til å finne årsaksforhold til sykdommen og sykdomsmekanismer.


Siste nytt

b1

Årsrapport for 2019 er nå publisert

30.10.2020

Les hovedfunn og se hele rapporten. Se også resultatportalen med oppdaterte data for 2019.

Siste nytt
b1

Ny forespørsel om data fra deg som har MS

30.10.2020

 Data rapportert direkte av personer med MS er en viktig informasjonskilde og mål på helse og livskvalitet. Håper du har mulighet til å bidra.
Aktuelt

Spørsmål og tilbakemeldinger / kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om bruken av registreringsløsningen for helsepersonell.

Send e-post til msdata@helse-bergen.no 

Det er mulig å ringe oss på 55 97 51 23 /55 97 50 45, men vi er ikke tilgjengelig på telefon hele tiden. Har du MS og har medisinske spørsmål om din sykdom, eller dataene som er registrert i registeret så tas dette opp med din nevrolog/sykepleier.

Postadresse: Norsk MS-register og biobank, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Fagråd


Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret. Fagrådet er sammensatt av representanter fra alle de fire regionale helseforetak og har brukerrepresentant. Det er fagrådet som behandler søknader om tilgang til data og/eller biobankmateriale.

Fagrådet består av:

  • Margitta Kampman, Helse Nord
  • Rune Midgard, Helse Midt-Norge
  • Nils Erik Gilhus, Helse Vest
  • Åse Mygland, Helse Sør-Øst
  • Frode Vartald, Helse Sør-Øst
  • Mona Enstad, MS-forbundet


Nyhetsbrev (Helsepersonell)

Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Norsk MS-register og biobank sammarbeider tett om mange oppgaver. Vi sender også ut felles nyhetsbrev 4 ganger i året. 


Linker

Nasjonal Kompetansetjeneste for Multippel Sklerose

MS forbundet

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Registerets registreringssystem for helsepersonell (fungerer kun på helsenett)

Helsenorge.no

Skjema

Samtykkeskjema (PDF)

Pasientinformasjon (PDF)

Informasjon og samtykke på engelsk, polsk og arabisk


Inklusjonskjema på papir (PDF)

Grunnoppfølgingsskjema på papir (PDF)


Søknadskjema om tilgang til data

Application form for data access

 

logo register


 
Fann du det du leita etter?