HELSENORGE

Spørreundersøkelser om koronapandemien og MS

Koronapandemien har påvirket oss alle på så mange måter. Ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) gjennomfører vi et forskningsprosjekt knyttet til pandemien. Initiativet til prosjektet kommer fra den europeiske organisasjonen "Rehabilitation in MS (RIMS) – European network for best practice and research". Her i Norge gjennomføres studien i samarbeid med Nordlandssykehuset HF og Nord Universitet i Bodø.

Vi har sendt ut to spørreundersøkelser, en for personer med MS og en for fysioterapeuter. I den første ønsker vi å finne ut om, og eventuelt hvordan, pandemien har virket inn på fysisk aktivitet hos personer med MS. I den andre vil vi se mer på fysioterapitilbudet til personer med MS i forbindelse med pandemien.


Begge undersøkelsene hadde svarfrist 06.07.21. Det var gledelig å se at responsen var stor, og vi takker alle dere som har tatt dere tid til å svare og dermed bidra med verdifull informasjon! I samarbeid med det europeiske nettverket arbeider vi nå videre med dataene vi har samlet inn. Disse vil bli analysert og presentert på konferanser og i publikasjoner i tiden fremover.

 

Prosjektleder for den norske delen av studien er Tori Smedal, fysioterapeut PhD ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.

Kontaktinformasjon ved spørsmål:

Tori Smedal tori.smedal@helse-bergen.no  telefon: 98 09 58 24 eller

Ellen Arntzen, telefon: 91 73 68 86

Her finner du informasjons- og samtykkeskjema til begge spørreundersøkelsene:

Informasjons- og samtykkeskjema for fysioterapeuter (PDF)

Informasjons- og samtykkeskjema for personer med MS (PDF)

Fann du det du leita etter?