Informasjon om stamcellebehandling

Aktuelle dokumenter om autolog hematopoietisk stamcellebehandling (HSCT), pasientinformasjon, henvisningsrutiner ved Haukeland Universitetssykehus, indikasjoner for HSCT- behandling, oppfølging av utenlandstransplanterte og informasjon til fastleger om vaksinasjon av pasienter etter HSCT ved Haukeland Universitetssykehus, er samlet  på denne siden.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.