Informasjon om stamcellebehandling

Aktuelle dokumenter om autolog hematopoietisk stamcellebehandling (HSCT), pasientinformasjon, henvisningsrutiner ved Haukeland Universitetssykehus, indikasjoner for HSCT- behandling, oppfølging av utenlandstransplanterte og informasjon til fastleger om vaksinasjon av pasienter etter HSCT ved Haukeland Universitetssykehus, er samlet  på denne siden.

Fann du det du leita etter?