RAM-MS

Studien sammenligner to behandlinger som begge forebygger ny betennelse ved attakkpreget MS. Hver pasient som fyller kriteriene for å delta vil bli tilfeldig valgt («randomisert») til å få behandling med enten stamcelletransplantasjon eller med alemtuzumab. Det er planlagt at ca. 100 pasienter skal delta i studien.

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Statens legemiddelverk. Fullt navn på studien er: Randomized clinical trial comparing autologous stem cell transplantation versus treatment with alemtuzumab in patients with relapsing remitting multiple sclerosis

Kontakt

Nasjonalt studiesenter: RAM-MS studiesenter, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Henviste pasienter og pasienter som er inkludert i studien kan ved spørsmål om utredning, behandling og oppfølging ta kontakt med studiesykepleier på telefonnummer 55974709 eller 55975362.

Fann du det du leita etter?