RAM-MS

Studien sammenligner to behandlinger som begge forebygger ny betennelse ved attakkpreget MS. Hver pasient som fyller kriteriene for å delta vil bli tilfeldig valgt («randomisert») til å få behandling med enten stamcelletransplantasjon eller med alemtuzumab. Det er planlagt at ca. 100 pasienter skal delta i studien.

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Statens legemiddelverk. Fullt navn på studien er: Randomized clinical trial comparing autologous stem cell transplantation versus treatment with alemtuzumab in patients with relapsing remitting multiple sclerosis

Kontakt

Nasjonalt studiesenter: RAM-MS studiesenter, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Henviste pasienter og pasienter som er inkludert i studien kan ved spørsmål om utredning, behandling og oppfølging ta kontakt med studiesykepleier på telefonnummer 55974709 eller 55975362.

 • RAM-MSOm RAM-MS studien

  Dette prosjektet har som formål å undersøke om det er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom autolog stamcelletransplantasjon og alemtuzumab.

 • Sykepleiere og pasientFor pasienter og pårørende

  Her får du informasjon om bakgrunnen for studien, hva som forskningsmessig ønskes oppnådd, og om praktisk gjennomføring av studien.

 • For helsepersonell

  Pasienten skal først vurderes på et regionalt studiesenter for å få kartlagt om du kan være med i studien basert på faste inklusjons- og eksklusjonskriterier (screening). Hvis kriteriene er tilfredsstilt, utvelges pasienten tilfeldig (rando...

 • Samarbeidspartnere

  Dette er et multisenterstudie med regionale sentre rundt om i Europa. Studien ledes fra Bergen.

Fann du det du leita etter?