RAM-MS

Studien sammenligner to behandlinger som begge forebygger ny betennelse ved attakkpreget MS. Hver pasient som fyller kriteriene for å delta vil bli tilfeldig valgt («randomisert») til å få behandling med enten stamcelletransplantasjon eller med høyeffektiv medikamentell behandling. Det er planlagt at ca. 100 pasienter skal delta i studien. Per mars 2021 er om lag halvparten inkludert.

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Statens legemiddelverk. Fullt navn på studien er «Randomized clinical trial comparing autologous stem cell transplantation versus treatment with alemtuzumab, cladribin or ocrelizumab in patients with relapsing remitting multiple sclerosis».

Kontakt

Nasjonalt studiesenter: RAM-MS studiesenter, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Henviste pasienter og pasienter som er inkludert i studien kan ved spørsmål om utredning, behandling og oppfølging ta kontakt med studiesykepleier på telefonnummer 55974709 eller 55975362.

Fann du det du leita etter?