Om kompetansetjenesten for MS

Nasjonal kompetansetjeneste for MS ble etablert i 1996 etter mandat fra Sosial og Helsedepartementet.

Gruppebilde ansatte. Foto.
 

​Kompetansetjenesten er en del av Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Hovedfokus er forskning, fagutvikling og undervisning. 

Våre tilbud

Vi har ikke behandlingsansvar for pasienter. Leger og sjukepleiere har likevel pasientkontakt og behandling som ledd i prosjekt og tilegning av klinisk erfaring. Dette dreier seg i all hovedsak om polikliniske konsultasjoner (Nevrologisk avdeling). 

I tillegg har legene våre ansvar for behandling av svært aktiv MS. Vi har også i samarbeid med MS- forbundet i Norge ansvar for en nettbasert svartjeneste og kontakttelefon for pasienter og pårørende. 

Sammen med MS-forbundet har vi deltatt i utforming av Nasjonal plan for behandling av MS som gir veiledende retningslinjer for behandling av sykdommen. 

Vi har også utformet en Norsk MS veileder til bruk for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Avdelingen er lokalisert ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og vi er tilgjengelige for interesserte.   

Kristian Gerhard Jebsen senter for medisinsk forskning 2010-2016

Senteret var etablert i perioden 2010-2016 ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS sammen med Institutt for klinisk medisin og PROBE - Proteomics Unit, begge ved Universitetet i Bergen. 

Målet er å identifisere biomarkører som kan forbedre diagnostiseringen av MS og definere patogenesen til sykdommen, og på denne måten komme nærmere en forklaring på årsak til MS. 

Blant aktuelle forskningsrelaterte problemstillinger er epidemiologi, immungenetikk, klinikk og behandling.

Nasjonal referansegruppe

Trygve Holmøy
Referansegruppens leder
Helse Midt-Norge RHF

Stine Marit Moen
Representant Helse Sør-Øst RHF

Rune Midgard
Representant Helse Midt RHF

Astrid Edland 
Representant Helse Sør-Øst FHF

Elisabeth Gulowsen Celius 
Representant Helse Sør-Øst RHF

Mona Enstad
Brukerrepresentant MS-forbundet

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen
Representant Helse Vest RHF

Elisabeth Farbu
Representant Helse Vest RHF

Margitta Kampman 
Representant Helse Nord RHF

 

 

Mer informasjon

Historikk Visjon Ansatte Årsrapporter Nasjonal plan for behandling av MS Gaver og donasjoner

 

Forskning

Forskning Prosjekter Vitenskapelige artikler Doktorgrader

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.