Ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose MS

Lars Bø

1[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Senterleder
Overlege, prof.dr. med, leder RAM-MS

Telefon: 55 97 50 45
E-post: lars.bo@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: MS patologi, MS dyremodell, Cuprizone - diett og vevsskade, Klinisk forskning behandlingsstudier, søvnproblemer ved MS 


Jan Harald Aarseth

5[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Registeransvarlig
Statistiker, PhD

Telefon: 55 97 60 63
E-post: jan.harald.aarseth@helse-bergen.no

Kontaktperson for drift av Norsk MS register og biobank

Nina Grytten Torkildsen

8[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Daglig leder/ Spesialrådgiver

Førsteamanuensis UiB

50% forskningspermisjon
PhD/ Postdoktor

Telefon: 55 97 55 03
E-post: nina.grytten.torkildsen@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Epidemiologi, overlevelse og komorbiditet ved MS, sosiologi

Stig Wergeland

6[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Lege, Faglig registeransvarlig

Norsk MS Register og Biobank

Telefon: 55 97 60 30
E-post: stig.wergeland@helse-bergen.no


Randi Cesilie Haugstad

7[1].jpg 

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

MS-sykepleier

Telefon: 55 97 51 52
E-post: randi.haugstad@helse-bergen.no

Motiverer pasienter for bruk av immunmodulerende medisin. Informasjon og undervisning om MS.

Anne-Britt Rundhovde Skår

4[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

MS-sykepleier

Norsk MS register og Biobank/ Nasjonal kompetansetjeneste for MS

Telefon: 55 97 60 76
E-post: anne.skar@helse-bergen.no

Mastergrad i samfunnsarbeid, med fokus på hvordan behandlingsopphold stimulerer til deltakelse i samfunnsarbeid.

Tori Smedal

11.jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Fysioterapeut, PhD, Prosjektleder

Norsk MS Register og Biobank, Nasjonal kompetansetjeneste for MS

Telefon: 55 97 54 65
E-post: tori.smedal@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Effekt av fysioterapi ved MS, klimaets innvirkning på effekt av fysioterapi ved MS, evaluering av målemetoder og måleegenskaper, helsetjenesteforskning, kvalitetsforbedring ved bruk av registerdata

Også ansatt ved Norsk MS- register og biobank og Fysioterapiavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

Håvard Nyhagen Henriksen

Håvard_Nyhagen_Henriksen_beskj (002).jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Rådgiver

Norsk MS Register og Biobank

ansvar for registrering

E-post: havard.nyhagen.henriksen@helse-bergen.no


Øivind Fredvik Grytten Torkildsen

2[1].jpg 

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Professor UiB, Overlege

Overlege i RAM-MS studien (Studien av autolog stamcelletransplantasjon)

Telefon: 55 97 61 45
E-post: oivind.fredvik.grytten.torkildsen@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Autolog stamcelletransplantasjon, biomarkører, miljømessige årsaker til MS


Trond Riise

10[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Professor UiB

Statistiker

Telefon: 55 58 61 13
E-post: trond.riise@isf.uib.no

Forskningsinteresser: MS og røyking, MS og arbeidsmedisin


Kjell-Morten Myhr

Portrettbilde mann. Foto

Instituttleder K1, UiB

Overlege, prof. dr. med.

Telefon: 55 97 50 45
E-post: kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Klinisk nevrologi, MS dyremodell, immunologi

Torild Ivara Mauseth

 Torild_farge_lite.jpg

Prosjektleder

deltidsstilling / helsesøster

Telefon: 95 93 29 37
E-post: torild.mauseth@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Barn som pårørande til foreldre med MS


Liv Solfrid Berge

Portrett Liv Solfrid Berge. Foto

Psykologspesialist

deltidstilling

Telefon: 48 07 54 24
E-post: livsolfridberge@gmail.com

Forskningsinteresser: Barn som pårørende til foreldre med MS

 
 

Postdoktorer

Stipendiater

PROBE, UiB

Fann du det du leita etter?