Ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose MS

Lars Bø

Portrett Lars Bø. Foto

Senterleder
Overlege, prof.dr. med, leder RAM-MS

Telefon: 55 97 50 45
E-post: lars.bo@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: MS patologi, MS dyremodell, Cuprizone - diett og vevsskade, Klinisk forskning behandlingsstudier, søvnproblemer ved MS 


Jan Harald Aarseth

Portrettbilde mann. Foto

Registeransvarlig
Statistiker, PhD

Telefon: 55 97 60 63
E-post: jan.harald.aarseth@helse-bergen.no

Kontaktperson for drift av Norsk MS register og biobank

Nina Grytten Torkildsen

Portrettbilde kvinne. Foto

Daglig leder/ Spesialrådgiver i 50% forskningspermisjon
PhD/ Postdoktor

Telefon: 55 97 55 03
E-post: nina.grytten.torkildsen@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Epidemiologi, overlevelse og komorbiditet ved MS, sosiologi


Øivind Fredvik Grytten Torkildsen

Portrett Øivind Grytten Torkildsen. Foto 

Professor UiB, Overlege

Overlege i RAM-MS studien (Studien av autolog stamcelletransplantasjon)

Telefon: 55 97 61 45
E-post: oivind.fredvik.grytten.torkildsen@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Autolog stamcelletransplantasjon, biomarkører, miljømessige årsaker til MS

Kjell-Morten Myhr

Portrettbilde mann. Foto

Overlege, prof. dr. med.

Telefon: 55 97 50 45
E-post: kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Klinisk nevrologi, MS dyremodell, immunologi

Randi Cesilie Haugstad

Portrettbilde kvinne. Foto 

MS-sykepleier

Telefon: 55 97 51 52
E-post: randi.haugstad@helse-bergen.no

Motiverer pasienter for bruk av immunmodulerende medisin. Informasjon og undervisning om MS.

Anne-Britt Rundhovde Skår

Portrettbilde kvinne. Foto

MS-sykepleier

Telefon: 55 97 60 76
E-post: anne.skar@helse-bergen.no

Mastergrad i samfunnsarbeid, med fokus på hvordan behandlingsopphold stimulerer til deltakelse i samfunnsarbeid.

Trond Riise

Portrettbilde mann. Foto

Professor UiB, Statistiker

Telefon: 55 58 61 13
E-post: trond.riise@isf.uib.no

Forskningsinteresser: MS og røyking, MS og arbeidsmedisin

Tori Smedal

Portrettbilde kvinne. Foto

Fysioterapeut, PhD

Telefon: 55 97 54 65
E-post: tori.smedal@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Effekt av fysioterapi ved MS, klimaets innvirkning på effekt av fysioterapi ved MS, evaluering av målemetoder og måleegenskaper, helsetjenesteforskning, kvalitetsforbedring ved bruk av registerdata

Også ansatt ved Norsk MS- register og biobank og Fysioterapiavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

Torild Ivara Mauseth

 Torild_farge_lite.jpg

Prosjektleder i deltidsstilling / helsesøster

Telefon: 95 93 29 37
E-post: torild.mauseth@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Barn som pårørande til foreldre med MS


Liv Solfrid Berge

Portrett Liv Solfrid Berge. Foto

Psykologspesialist i deltidstilling

Telefon: 48 07 54 24
E-post: livsolfridberge@gmail.com

Forskningsinteresser: Barn som pårørende til foreldre med MS

Stig Wergeland

Portrett Stig Wergeland. Foto

Lege, Faglig registeransvarlig, Norsk MS Register og Biobank

Telefon: 55 97 60 30
E-post: stig.wergeland@helse-bergen.no

Hildegunn Gjerald


Sykepleier tilstede mandag, onsdag og annenhver fredag.

Telefon: 55 97 60 76

Ved Nevrologisk avdeling, Uropoliklinikk tilstede tirsdag og torsdag: Telefon 55 974 50 50/ 55 97 82 37

E-post: hildegunn.gjerald@helse-bergen.no

Håvard Nyhagen Henriksen

Håvard_Nyhagen_Henriksen_beskj (002).jpg

Rådgiver med ansvar for registrering ansatt ved Norsk MS Register og biobank

E-post: havard.nyhagen.henriksen@helse-bergen.no

 
 

Postdoktorer

Stipendiater

PROBE, UiB

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.