Stipendiater

Kristin Wesnes

Kristin_Wesnes.jpg

Nevrolog

Tlf. 725 75117 (jobb)

E-post: kristin.wesnes@gmail.com

Forskningsinteresser: EnViMS, epidemiologi, livsstil, risikofaktorer for MS

Gerd Haga Bringeland

16.jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Lege i spesialisering

Tlf: 55 97 50 45
E-post: gerd.haga.bringeland@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Klinisk nevrologi, nevroimmunologi, biomarkører for persontilpasset behandling

Silje Stokke Kvistad

18.jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Lege i spesialisering

Tlf: 55 97 65 03

E-post: sgns@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Epidemiologi, immunologi, miljøfaktorer/livsstilsfaktorer og MS, stamcellebehandling.


Agnes Elisabeth Nystad

15.jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Lege

Telefon: 99 56 02 34
E-post: agnesnystad@yahoo.no

Forskingsinteressar: MS dyremodell - Cuprizone, miljømessige årsakar til MS

Ingrid Anne Lie

Lege

Telefon: 91 82 86 73

E-post: ingrid.anne.lie@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Nevrodegenerasjon ved MS, biomarkører, kognitiv funksjon.

Hilde Norborg

17.jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Lege

E-post: hilde.norborg@helse-bergen.no

Telefon: 45 28 13 38

Hilde Marie Torgauten

Lege

E-post: hilde.marie.torgauten@helse-bergen.no

Telefon: 55 97 09 30

Ellen Skorve

Ellen Skorve.jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Lege

E-post: ellen.skorve@helse-bergen.no

Telefon: 55 97 55 02

Forskningsinteresser: Kognitiv funksjon ved MS, klinisk nevrologi

Fann du det du leita etter?