HELSENORGE

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for multippel sklerose

Kompetansetjenesten er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.

Fann du det du leita etter?