Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose

Kompetansetjenesten er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.

Kontakt

Telefon
Telefon 55 97 55 03 | Telefaks 55 97 59 01
Informasjonstelefonen for MS 55 97 51 23 | 55 97 60 76 (telefontid tirsdag-torsdag kl. 08.30 - 14.30)
E-post
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
05300

Arrangement