HELSENORGE

Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken har årleg om lag 4400 pasientar i alderen 0 til 18 år innlagt, og avdelinga har om lag 30.000 polikliniske pasientkonsultasjonar. Vi har eit breitt tilbod innan utgreiing og behandling av barnesjukdommar.

Fann du det du leita etter?