HELSENORGE

Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken har årleg om lag 4000 pasientar i alderen 0 til 18 år innlagt, og avdelinga har om lag 18.000-20.000 polikliniske pasientkonsultasjonar. Barn og unge med kroniske sjukdommar blir følgt opp ved poliklinikk på Barne- og ungdomsklinikken til dei er 18 år. Vi har eit breitt tilbod innan utgreiing og behandling av barnesjukdommar.

Fann du det du leita etter?