Helsenorge

Ønsker du å gi morsmjølk?

Vi tar imot morsmjølk som blir brukt til for tidleg fødde eller sjuke nyfødde barn. Mjølka blir brukt til barn der mor ikkje produserer nok mjølk.

Sjukepleiar med morsmjølk i beger. Foto

​​​Det er i dag 12 morsmjølkbankar i Noreg fordelt over heile landet. Alle har felles retningsliner frå Statens Helsetilsyn, og må følgje Mattilsynet sine reglar for drift.

Kontakt

Mjølkebanken på Barne- og ungdomsklinikken

Tlf. 55 97 14 79 | 55 97 14 54

melkebanken@helse-bergen.no

 

Kven kan bli givar?

  • Friske mødre som ikkje røykjer eller bruker faste medisinar
  • Du har meir morsmjølk enn du treng til ditt eige barn
  • Du som har kome godt i gang med amminga (minimum 6 veker)
  • Det er ønskjeleg at du startar å levere morsmjølk før barnet ditt er 2-3 månader

Førebuing for å bli givar

  • Du må ta ein blodprøve for å bli godkjent som givar
  • Du har ein samtale med ein av oss på Morsmjølkbanken som handlar om hygiene og praktisk gjennomføring.

Kva gjer du som morsmjølkgivar?

  • Du pumpar ut mjølka heime, frys ho ned og leverer jamleg til sjukehuset.
  • Du kan levere mjølk til barnet ditt er omlag 6 månader.

Kompensasjon

  • Du får låne elektrisk pumpe og nødvendig utstyr til oppbevaring av mjølka
  • Du får økonomisk godtgjersle for å levere mjølk
Fann du det du leita etter?