Gåver og donasjonar

Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus behandlar sjuke barn frå heile Vestlandet.

Jente med fingermaling på henda. Foto
 

Behandlinga av pasientar er sjølvsagt fullt statleg fiansiert, men på førespurnad har Barne- og ungdomsklinikken oppretta ein konto for gåver og donasjonar frå privatpersonar, foreiningar, bedrifter og andre.

Pengane vil bli brukt til å gjere sjukehusopphaldet meir triveleg for pasientar og pårørande ved avdelinga, i form av trivselstiltak som for eksempel konsertar, turar, leikar og utstyr til barna.

Gåvepengane er også med på å finansiere Barneprogrammet, som i første omgang samarbeider med sjukehusklovn og musikkterapeut.

Pengegåve

Gåvekontonummer for Barne- og ungdomsklinikken er: 5205.06.98327

Ver vennleg å merke giroen med "Barne- og ungdomsklinikken 131151". Vi set også pris på om innbetalinga blir merka med namn og adresse på givar, slik av vi får høve til å takke for gåva.

Dersom du ønsker at gåva skal øyremerkast eit spesielt føremål, er det fint om det også står på innbetalinga.

Barne- og ungdomsklinikken oppfordrar elles om at gåver blir gitt til alle inneliggande barn, og ikkje til ei spesiell gruppe, då barn med ulike diagnosar ofte ligg på same avdeling. Vi ønsker at trivselstiltaka skal kome alle barna til gode.

Minnegåve

Dersom ein ønskjer å gi ei minnegåve er det fint om ein kontaktar klinikken i forkant for å oppgi namn på kontaktperson.

Leikar

Brukte leiker kan vi dessverre ikkje ta imot av omsyn til hygiene og smittefare.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.