HELSENORGE

Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

Poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering utfører utgreiing, diagnostikk, kartlegging og behandling til menneske med muskel-og skjelettlidingar, nevrologiske lidingar, amputasjonar/dysmeli, erverva hjerneskade, hjerneslag og spastisitet.

Fann du det du leita etter?