CFS / ME poliklinikk

Poliklinikken gir tilbod til vaksne med diagnosen CSF/ME og som ynskjer hjelp i ein rehabiliteringsprosess.

Poliklinikken består av eit team med lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleiar og sosionom.​

Tilbodet i poliklinikken startar med ein vurderingssamtale med lege og/eller psykolog. Ut fra behov kan ein deretter få tilbod om til dømes:

  • Deltaking i vårt polikliniske rehabiliteringsprogram
  • ​Individuelle samtalar og oppfølging innan eit problemområde, ved ein eller fleire fagpersonar i teamet.
  • ​Rapport frå utgreiing med anbefalingar om lokal oppfølging
  • Kurs for pårørande​​​​​

Gruppebehandling

Om det er aktuelt kan ein få tilbod om å delta i ei mindre gruppe der tema er spissa mot eit aktuelt område. Ein må da først ha delteke i poliklinisk rehabiliteringsprogram.

Gruppene vil bestå av 4 til 8 pasienter avhengig av tema. Dei vert sett opp annakvar veke over 4–8 ganger. ​

Tilvising

Prosjekt

Rehabilitering for pasientar med CFS/ME i eit brukarperspektiv. Eit samhandlingsprosjekt mellom primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og NAV.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.