CFS / ME poliklinikk

Poliklinikken gir tilbod til personar over 16 år som har diagnosen CSF/ME og som ynskjer hjelp i ein rehabiliteringsprosess.

Poliklinikken består av eit team med lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleiar og sosionom.​

Tilbodet i poliklinikken startar med ei tverrfagleg funksjonsvurdering.  Den første konsultasjonen er alltid med lege og ein av dei andre i teamet. Etter tverrfagleg funksjonskartlegging kan ein få tilbod om:

Gruppebehandling

Om det er aktuelt kan ein få tilbod om å delta i ei mindre gruppe der tema er spissa mot eit aktuelt område. Ein må da først ha delteke i poliklinisk rehabiliteringsprogram.

Gruppene vil bestå av 4 til 8 pasienter avhengig av tema. Dei vert sett opp annakvar veke over 4–8 ganger. ​

Tilvising

Prosjekt

Rehabilitering for pasientar med CFS/ME i eit brukarperspektiv. Eit samhandlingsprosjekt mellom primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og NAV.

Les meir om prosjektet (PDF)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.