CFS / ME poliklinikk

Poliklinikken gir tilbod til personar over 16 år som har diagnosen CSF/ME og som ynskjer hjelp i ein rehabiliteringsprosess.

Poliklinikken består av eit team med lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleiar og sosionom.​

Tilbodet i poliklinikken startar med ei tverrfagleg funksjonsvurdering.  Den første konsultasjonen er alltid med lege og ein av dei andre i teamet. Etter tverrfagleg funksjonskartlegging kan ein få tilbod om:

Gruppebehandling

Om det er aktuelt kan ein få tilbod om å delta i ei mindre gruppe der tema er spissa mot eit aktuelt område. Ein må da først ha delteke i poliklinisk rehabiliteringsprogram.

Gruppene vil bestå av 4 til 8 pasienter avhengig av tema. Dei vert sett opp annakvar veke over 4–8 ganger. ​

Tilvising

Prosjekt

Rehabilitering for pasientar med CFS/ME i eit brukarperspektiv. Eit samhandlingsprosjekt mellom primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og NAV.

Les meir om prosjektet (PDF)