HELSENORGE

Team Utdanning

Utdanning er ei av dei fire hovudoppgåvene for sjukehuset. Team Utdanning bidrar til å sikre rett og tilstrekkeleg kompetanse i dag og i framtida ved å ha tett samarbeid med dei kliniske avdelingane, andre stabsavdelingar og leiinga ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?