Samarbeid med universitet og høgskular

Helse Bergen har eit godt samarbeid med Universitet i Bergen (UiB) og høgskulane i regionen; Høgskulen på Vestlandet (HVL) og VID vitenskapelige høgskule.

Målsetting med samarbeidet er å vidareutvikle gode fag- og forskningsmiljø og bidra til god kvalitet og bredde innan utdanning.

Samarbeidet skal ivareta relevans i utdanningane og tilgang på kompetanse som sjukehuset treng i framtida. Det organisatoriske og faglige samarbeidet skal skape meirverdi og bidra til god nytte av ressursar for involverte partar og til det beste for pasientar og samfunnet.

Felles utdanningsråd mellom HUS, HDS og UIBFann du det du leita etter?