Student som skal i praksis på Haukeland

I Helse Bergen tilbyr vi praksisplassar til studentar innan ulike fag. Dei to største gruppene er medisin- og sjukepleiestudentar.

Som student i ordinært studieløp ved Universitet i Bergen, VID eller Høgskulen på Vestlandet, får du tildelt praksisplass gjennom skulen. Skulen bestiller og IT-tilgangar til praksisperioden.

Alle studentar må vise fram sjekkliste/screening første dag i praksis.  

Koronavirus - rutiner for ansatte og studentar i Helse Bergen    Veileder for pasientnær praksis og klinisk undervisning ved Covid-19 

 Covid-19 smitte hos stundenter i klinisk undervisning/praksis

Helse Bergen vil tilrettelegge for å opprettholde en normal studieprogresjon, for å få til dette kan du ved en eventuell økning i smittepresset oppleve at du blir flyttet til en annen praksisplass.

Studenter omfattes av de samme retningslinjer som ansatte på sykehuset.  


Dette må du gjere for å gjennomføre praksis hos oss:

Medisinstudentar

1. semester:   

Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Kræsjkurs i Meona

 • Pandemiopplæring: Smittevernforelesning

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registrerer deg og gjennomfører kursa

Etter at e-læringskursa er gjennomført får du ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må "søka" om praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innan gitt frist.

2. Semester

Du mottar brev med brukarnavn og passord fra skulen din. Brukarnavnet er det samme gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyes etter 90 dager. 
Tidligst eit par dager før praksisstart kan du hente personlig ID kort hos Drift/teknisk på Haukeland sjukehus.

3-12. semester

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf:55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

IT Problemar?

DIPS: hugs å velg rett rolle når du loggar inn i DIPS. 

Problemar med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller anna:

Ring IKT Kundesenteret på telefon:55 97 65 40
Hugs å opplyse om at du er student.

Psykologistudentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1.Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

Slik gjer du det:
 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. "Søke"om paksisplass i WebCruiter, seinest 2 uker før praksisstart.
Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer.

Du må "søke" for å få adganskort i praksisen. Tidligst eit par dager før praksisstart kan du hente personlig ID kort hos Drift/teknisk på Haukeland sjukehus.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:
 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf:55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Sjukepleiestudentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1.Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Kræsjkurs i Meona

 • Pandemiopplæring: Smittevernforelesning

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. "Søke"om paksisplass i WebCruiter, seinest 2 uker før praksisstart.

Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din.

Tidligst eit par dager før praksisstart kan du hente lånekort hos Drift/teknisk på Haukeland sjukehus. Det er svært viktig at kortet lever tilbake på samme sted etter endt praksisperiode.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf: 55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Bioingeniørstudentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1.Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Håndhygiene
 • Informasjonssikkerhet
 • Pandemiopplæring: Smittevernforelesning

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. "Søke"om paksisplass i WebCruiter, seinest 2 uker før praksisstart.
Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer.

Du må "søke" for å få adganskort i praksisen. Tidligst eit par dager før praksisstart kan du hente personlig ID kort hos Drift/teknisk på Haukeland sjukehus.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf:55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Fysioterapistudentar og Ergoterapistudentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1. Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Velkommen til praksisstudier på HUS (må åpnes i Internet Explorer) 

 • Pandemiopplæring: Smittevernforelesning

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. "Søke"om paksisplass i WebCruiter, seinest 2 uker før praksisstart.

Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf:  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Sjukepleiare i videreutdanning

For dei som ikkje har utdanningsstilling hjå oss.

Du mottar ein link frå skulen til WebCruiter der du må registrere deg/"søke". Hugs å legge inn fødselsnummer (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. Dette gjeld også for deg som er ansatt hos Helse Bergen men, som ikkje har ei utdanningsstilling.

Studentar som har utdanningsstilling hjå oss.

Studentar som allerede er tilsatt (og nyttar Helse Vest IKT) skal nytte same brukarnamn og passord som du gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Agangskort:

Personleg ID kort/adgangskort blir utstedt av Drift/teknisk divisjon på Haukeland sjukehus eit par dagar før praksisstart.

Vedrørende problem med ID kort/adgangskort kontakt Drift/teknisk divisjon tlf:55 97 71 00 eller e-post: 77100@helse-bergen.no

IT- tilgangar:

IKT Kundesenter tlf:55 97 65 40, kan hjelpe deg dersom du har problem med PC, DIPS, ICIP, ORBIT og Læringsportal. Dei kan også hjelpe med nytt passord på SMS. Hugs å opplyse at du er student.

E-læringskurs:

Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del

 • Smittevern: Håndhygiene

 • Informasjonssikkerhet

 • Se opplæringsvideo i DIPS her

 • Pandemiopplæring: Smittevernforelesning

 • Dersom du ikkje har nytta Meona tidlegare anbefaler vi at du også gjennomfører Kræsjkurs i Meona.

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registrerer deg og gjennomfører kursa


Andre studentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1.Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del

 • Smittevern: Håndhygiene

 • Informasjonssikkerhet

 • Pandemiopplæring: Smittevernforelesning

Og DIPS kurs dersom du skal ha DIPS tilgang:

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. "Søke"om paksisplass i WebCruiter, seinest 2 uker før praksisstart.

Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf: 55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Viktig infomasjon til alle studentar

Signer teieerklæring       

Signering av teieerklæring blir organisert ved den enkelte skule.

Ta obligatoriske tester

Sjukehuset krev MRSA- og TBC-testing. Sjekk skulens interne rutinar for testing.

Brukernamn og passord

Første gang i praksis får du brukarnamn og passord til systema du skal ha tilgang til i eige brev frå skulen din.
Dersom du er tilsett i eit føretak som nyttar Helse Vest IKT må du bruker same brukarnamn og passord som du gjer på jobb.

Har du gløymt brukarnamnet ditt?

 1. Finne en som kan logge på en sykehus pc. Alle med tilgang til en sykehus pc kan finne brukernavn i Samlepunktet.
 2. Logg på en sykehus pc og åpne en nettleser. Søk opp Samlepunktet på Innsiden. Eller gå rett til Samlepunktet: http://samlepunktet.ihelse.net
 3. Søk opp navnet til den som mangler brukernavn


Nytt passord:
Nytt passordet kan du setje sjølve når du logger på en sykehus PC.

Dersom du tenger hjelp med å nytt passord må du ringe Helse Vest IKT Kundesenter55 97 65 40.
Når du snakkar med Helse Vest IKT Kundesenter trenger du brukarnamn i Helse Bergen og du må opplyse om at du er student.

Adgangskort          

Nokre studentar får personlege adgangskort. Dette gjeld kun legestudentar, psykologistudentar, bioingeniørstudentar og sjukepleiar i vidareutdanning. Dersom du er ein av disse alle punkta over være gjennomførd før du hentar kortet ditt hos Drift/teknisk kundesenter.

Problemar med pålogging?

Viss du har problemar med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller anna: Ring IKT Kundesenteret på telefon: 55 97 65 40. Hugs å opplyse om at du er student.

 

Praktisk informasjon

Obligatoriske elæringskurs før du startar ID-/nøkkelkort og namneskilt Arbeidstøy og garderobar Vaksine og immunitet


IT Problemar?

DIPS: hugs å velg rett rolle når du loggar inn i DIPS. 

Problemar med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller anna:

Ring IKT Kundesenteret på telefon: 55 97 65 40
Hugs å opplyse om at du er student.

Fann du det du leita etter?