Student som skal i praksis på Haukeland

I Helse Bergen tilbyr vi praksisplassar til studentar innan ulike fag. Dei to største gruppene er medisin- og sjukepleiestudentar.

Som student i ordinært studieløp ved Universitet i Bergen, VID eller Høgskulen på Vestlandet, får du tildelt praksisplass gjennom skulen. Skulen bestiller og IT-tilgangar til praksisperioden.

Dette må du gjere for å gjennomføre praksis hos oss:

Medisin

1. semester:   

Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del

 • Smittevern: Håndhygiene

 • Informasjonssikkerhet

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm

 • DIPS 01: Introduksjonscase (case 01)

 • Kræsjkurs i Meona

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registrerer deg og gjennomfører kursa

Desember: Registrer deg i WebCruiter innan fristen.

Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må  "søka" om praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. 

2. Semester

Du mottar brev med brukarnavn og passord fra skulen din. Brukarnavnet er det samme gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyes etter 90 dager.  

Tidligst eit par dager før praksisstart kan du hente personlig ID kort hos Drift/teknisk på Haukeland sjukehus.

3-12. semester

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf. 55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Psykologistudentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1.Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del

 • Smittevern: Håndhygiene

 • Informasjonssikkerhet

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm

 • DIPS 01: Introduksjonscase (case 01)

Slik gjer du det:
 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. "Søke"om paksisplass i WebCruiter, seinest 2 uker før praksisstart.
Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer.

Du må "søke" for å få adganskort i praksisen. Tidligst eit par dager før praksisstart kan du hente personlig ID kort hos Drift/teknisk på Haukeland sjukehus.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:
 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf. 55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Sjukepleiestudentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1.Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del

 • Smittevern: Håndhygiene

 • Informasjonssikkerhet

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm

 • DIPS 01: Introduksjonscase (case 01)

 • Kræsjkurs i Meona

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. "Søke"om paksisplass i WebCruiter, seinest 2 uker før praksisstart.

Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din.

Tidligst eit par dager før praksisstart kan du hente lånekort hos Drift/teknisk på Haukeland sjukehus. Det er svært viktig at kortet lever tilbake på samme sted etter endt praksisperiode.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf. 55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Bioingeniørstudentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1.Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Håndhygiene
 • Informasjonssikkerhet

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. "Søke"om paksisplass i WebCruiter, seinest 2 uker før praksisstart.
Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer.

Du må "søke" for å få adganskort i praksisen. Tidligst eit par dager før praksisstart kan du hente personlig ID kort hos Drift/teknisk på Haukeland sjukehus.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf. 55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Fysioterapistudentar og Ergoterapistudentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1. Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del

 • Smittevern: Håndhygiene

 • Informasjonssikkerhet

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm

 • DIPS 01: Introduksjonscase (case 01)

 • Velkommen til praksisstudier på HUS

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. "Søke"om paksisplass i WebCruiter, seinest 2 uker før praksisstart.

Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf. 55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Master klinisk sykepleie- anestesi, barn, intensiv og operasjon.

Studentar som har utdanningsstilling hjå oss.

Studentar som allerede er tilsatt (og nyttar Helse Vest IKT) skal nytte same brukarnamn og passord som du gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

For dei som ikkje har utdanningsstilling hjå oss.

Du mottar ein link frå skulen til WebCruiter der du må registrere deg/"søke". Hugs å legge inn fødselsnummer (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. Dette gjeld også for deg som er ansatt hos Helse Bergen men, som ikkje har ei utdanningsstilling.

Agangskort:

Personleg ID kort/adgangskort blir utstedt av Drift/teknisk divisjon på Haukeland sjukehus eit par dagar før praksisstart. vedrørende problem med ID kort/adgangskort kontakt Drift/teknisk divisjon tlf: 559 77100 eller e-post: 77100@helse-bergen.no

IT- tilgangar:

IKT Kundesenter tlf: 559 76540, kan hjelpe deg dersom du har problem med PC, DIPS, ICIP, ORBIT og Læringsportal. Dei kan også hjelpe med nytt passord på SMS. Hugs å opplyse at du er student.

Andre studentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1.Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del

 • Smittevern: Håndhygiene

 • Informasjonssikkerhet

Og DIPS kurs dersom du skal ha DIPS tilgang:

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm

 • DIPS 01: Introduksjonscase (case 01)

Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. "Søke"om paksisplass i WebCruiter, seinest 2 uker før praksisstart.

Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf:  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Viktig infomasjon til alle studentar

Signer teieerklæring
Signering av teieerklæring blir organisert ved den enkelte skule.

Ta obligatoriske tester

Sjukehuset krev MRSA- og TBC-testing. Sjekk skulens interne rutinar for testing.

Husk å ta med brukernamn og passord første dag i praksis
Du får brukarnamn og passord til systema du skal ha tilgong til i eige brev frå skulen din.

Personleg adgangskort
Nokre studentar får personlege adgangskort. Dette gjeld kun legestudentar, psykologistudentar, bioingeniørstudentar og sjukepleiar i vidareutdanning. Dersom du er ein av disse alle punkta over være gjennomførd før du hentar kortet ditt hos Drift/teknisk kundesenter.

Problemer med pålogging?
Viss du har problem med å logge på pc, DIPS, Læringsportal eller anna - ring Kundesenteret på telefon: 55 97 65 40. Hugs å opplyse om at du er student.

 

Praktisk informasjon

Obligatoriske elæringskurs før du startar ID-/nøkkelkort og namneskilt Arbeidstøy og garderobar Vaksine og immunitet

Problemer med pålogging?

Viss du har problem med å logge på pc, DIPS, Læringsportal eller anna - ring Kundesenteret på telefon: 55 97 65 40
Hugs å opplyse om at du er student.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.