Student som skal i praksis på Haukeland

Vi tilbyr i Helse Bergen praksisplasser til mange ulike studentkategoriar. De to største gruppene er medisinstudenter og sykepleiestudenter.

Studentar i ordinært studieløp hos Universitet i Bergen, VID eller Høgskulen på Vestlandet, får tildelt praksisplass gjennom skulen sin. Skulen sørgjer også for at det blir bestilt IT-tilgangar til praksisperioden.

Det er viktig for oss at du som student får en praksisperiode med godt læringsutbytte i sykehuset vårt slik at du kan bli ein fremtidig dyktig medarbeidar.

Dette må du gjere før du kjem i praksis første gong

1. Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Håndhygiene
 • Informasjonssikkerhet
 • DIPS 01: Introduksjonsfilm
 • DIPS 01: Introduksjonscase (case 01)

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere"

Les meir korleis du registerer deg og gjennomfører kursa

2. Registere deg i WebCruiter

Du mottar ein link frå skulen din til WebCruiter kor du må registrere deg/"søka". Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din.

3. Signer teieerklæring

Signering av teieerklæring blir organisert ved den enkelte skule.

4. Ta obligatoriske tester

Sjukehuset krev MRSA- og TBC-testing. Sjekk skulens interne rutinar for testing.

5. Husk å ta med brukernamn og passord første dag i praksis

Du får brukarnamn og passord til systema du skal ha tilgong til i eige brev frå skulen din.

6. Personleg adgangskort

Nokre studentar får personlege adgangskort. Dette gjeld kun legestudentar, bioingeniørstudentar og sjukepleiar i vidareutdanning. Dersom du er ein av disse alle punkta over være gjennomførd før du hentar kortet ditt hos Drift/teknisk kundesenter.

Problemer med pålogging?

Viss du har problem med å logge på pc, DIPS, Læringsportal eller anna - ring Kundesenteret på telefon 55 97 65 40. Hugs å opplyse om at du er student.

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare

 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf. 55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.
 • Studentar som treng tilgang til spesielle program (eks: RIS) vil få brukarnamn og passord frå studiestaden.

Problemer med pålogging?

Viss du har problem med å logge på pc, DIPS, Læringsportal eller anna - ring Kundesenteret på telefon 55 97 65 40. Hugs å opplyse om at du er student.

Praktisk informasjon

Obligatoriske elæringskurs før du startar ID-/nøkkelkort og namneskilt Arbeidstøy og garderobar Vaksine og immunitet

Problemer med pålogging?

Viss du har problem med å logge på pc, DIPS, Læringsportal eller anna - ring Kundesenteret på telefon 55 97 65 40. Hugs å opplyse om at du er student.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.