Master i klinisk sjukepleie: anestesi, barn, intensiv og operasjon

Vidareutdanning

Spesialsjukepleiarar er ein etterspurt og kritisk kompetanse i Helse Bergen. Du kan søke utdanningsstilling (løn) hjå oss i disse spesialitetane.

ansatt som holder foten til nyfødt.foto
Du kan søke løn fra Helse Bergen for å ta vidareutdanning innan sjukepleie.

Master i klinisk sjukepleie: anestesi, barn, intensiv og operasjon

Spesialsjukepleiarar er ein etterspurt og kritisk kompetanse i Helse Bergen. Du kan søke utdanningsstilling (løn) hjå oss i disse spesialitetane.
Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Bergen har i 2021 opptak i anestesi, barne-, intensiv- og operasjonssjukepleie.

Krav til opptak: Bachelorgrad i sjukepleie og norsk autorisasjon som sjukepleier. I tillegg må du ha minst 2 års relevant pasientnær yrkespraksis dei siste 5 åra.
Søknadskjema og meir informasjon på hvl.no

Utdanningsstilling

Det kan variere kor mange utdanningsstillingar sjukehuset tilbyr innanfor dei ulike spesialitetane.
Når du har fått tilbod om studieplass i klinisk master i anestesi-, barn-, intensiv- og operasjonssjukepleie ved HVL, campus Bergen kan du søke om utdanningsstilling i Helse Bergen. Søknad om løn skjer via Webcruiter, lenke blir tilsendt.

Utdanningane er masterløp, men det er mogeleg å avslutte etter 3 semester som ferdig kvalifisert spesialsjukepleiar. Utdanningsstilling er ein avtale om løn i 3 semester med arbeidsplikt og bindingstid. Når det gjeld masteroppgåve kan du søke permisjon utan løn frå bindingstid (1/2 år).

Arbeidsplikt

Som ein del av avtale om utdanningsstilling skal du arbeide som sjukepleiar helg/sommar.

Bindingstid

Den som får utdanningsstilling er sikra 100 prosent fast stilling som spesialsjukepleiar i Helse Bergen etter endt utdanning, med bindingstid på 2 år i full stilling.

Kontaktinformasjon

Eline Vartdal Sætre
Rådgjevar, Seksjon fag og utdanning
Forskings- og utviklingsavdelinga
Telefon: 918 04 537
eline.vartdal.setre@helse-bergen.no  

Ingrid Johanne Garnes
Rådgjevar, Seksjon fag og utdanning
Forskings- og utviklingsavdelinga
Telefon: 916 45 005
ingrid.johanne.garnes@helse-bergen.no  

 Fann du det du leita etter?