HELSENORGE

Vidareutdanning i sjukepleie

Spesialsjukepleiarar og jordmødrer er ein etterspurt og kritisk kompetanse i Helse Bergen. Søk utdanningsstilling hjå oss i følgande spesialitetar: Anestesi, barn, intensiv, operasjon eller jordmor.

Du kan søke løn fra Helse Bergen for å ta vidareutdanning innan sjukepleie.

Master i klinisk sjukepleie: Anestesi, barn, intensiv og operasjon (ABIO)


​Søk på aktuelt studium ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Bergen. 
Det er årlege opptak, unntatt i barnesjukepleie som har opptak annakvart år; neste opptak er i 2023. 

Talet på utdanningsstillingar kan variere frå år til år då det er basert på behov.  
Når du har fått bekrefta studieplass ved HVL, kan du søke utdanningsstilling i Helse Bergen via stillingsannonse. 

Desse utdanningane er masterløp, men det er mogeleg å avslutte etter 3 semester. Utdanningsstilling gir løn i 3 semester, til ferdig kvalifisert spesialsjukepleiar, og inneber arbeidsplikt og bindingstid. Når det gjeld masteroppgåve kan du søke uløna permisjon og utsatt bindingstid (1/2 år).

Søknadskjema og meir informasjon på hvl.no

Jordmor

Søk på studiet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Helse Bergen gir for fyrste gong utdanningsstillingar i jordmorfaget hausten 2022. 
Når du har fått bekrefta studieplass ved HVL, kan du søke utdanningsstilling i Helse Bergen via stillingsannonse. 

Jordmorutdanninga er masterutdanning på 2 år. Utdanningsstilling gir løn under heile utdanninga og inneber arbeidsplikt og bindingstid.

Søknadsskjema og meir informasjon​

Utdanningsstilling med løn

Vilkår:

  • 100 % fast stilling; 90 % studietid og 10 % arbeid som sjukepleiar knytt til helg/høgtid under utdanninga.
  • 100 % stilling 4 veker om sommaren
  • 90 % minsteløn i studiedelen av stillinga og ordinær løn for arbeid som sjukepleiar helg / sommar
  • Bindingstid

Ferie må vere avvikla før studiestart.

Arbeidsplikt

Du må under utdanninga arbeide som sjukepleiar 10 % knytt til helg/høgtid og 100 % i 4 veker på sommaren.

Bindingstid

Den som får utdanningsstilling er sikra 100 prosent fast stilling som spesialsjukepleiar / jordmor i Helse Bergen etter gjennomført utdanning.

ABIO: Bindingstid på 2 år i full stilling

Jordmor: Bindingstid i 3 år i full stilling

Kontaktinformasjon

Eline Vartdal Sætre
Rådgjevar, Seksjon for kompetanseutvikling
Forskings- og utviklingsavdelinga
Telefon: 918 04 537
eline.vartdal.setre@helse-bergen.no  

Ingrid Johanne Garnes
Rådgjevar, Seksjon for kompetanseutvikling
Forskings- og utviklingsavdelinga
Telefon: 916 45 005
ingrid.johanne.garnes@helse-bergen.no

Kristina Maria Borge​
Rådgjevar, Seksjon for kompetanseutvikling
Forskings- og utviklingsavdelinga
Telefon:  95 85 70 49
kristina.maria.borge@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?