Biobank Haukeland

Biobank Haukeland tek i vare prøvematerialet frå innsamling til bruk i forsking. Saman med dei andre laboratoria i Laboratorieklinikken (LK) leverer Biobank Haukeland ein heilskapleg løysing for biobanking integrert i sjukehuslogistikken. Prøvefordelinga og lagringssystemet er fullautomatisert, i tillegg er biobanken sitt sporingssystem integrert med sjukehuset sitt laboratoriesystem.

Om Biobank Haukeland

Biobank Haukeland er organisert som ei eiga eining under Laboratorieklinikken (LK). Biobanken  har eit nært samarbeid med dei andre avdelingane i LK og har i dag tilsette på preanalytisk seksjon ved  Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) og Avdeling for patologi. Vi har lokale for prøvebehandling og prøvefordeling i 2. etasje i Laboratoriebygget, mens sjølve lagringseiningane er lokaliserte i underetasjen i Marie Joys' hus. 

Biobank Haukeland er finansiert av Helse Bergen, Trond Mohn stiftelse og Norges forskningsråd/Biobank Norge og UiB.

Kontakt Biobank Haukeland

Leiar Biobank Haukeland                                                                                                                 ann.cathrine.kroksveen@helse-bergen.no                                                                                                                      

Telefon: 55971970

Genrelle førespurnadar                                                                                                                         biobank.haukeland@helse-bergen.no                                                                                                                              

Telefon: 55975854


Fann du det du leita etter?