HELSENORGE

Prisliste Biobank Haukeland

Ein betalar for innskot, uttak og årsleige av prøvar i Biobank Haukeland sin automatiserte fryselagringseining. 

For biologisk materiale som ikkje kan lagrast i FluidX røyr eller som kun skal lagrast i korte periodar, kan vi tilby lagring i -80°C kistefrysar.

Biobankrøyr
Prisar Biobank Haukeland

Alle prisar er oppgitt i NOK, eks. MVA.

  NOK Spesifikasjon
​Administrasjonsgebyr (intern/ekstern)2500/5000​​Intern HUS, UiB og HVL
Automatisert lagringsfasilitet (pr. røyr) ​ ​
Innskot6,50 
Uttak5,00 
BiOS - Årleg leiepris (pr. røyr) ​ ​
0.3 mL0,50 
0.7 mL0,79 
1.0 mL1,17 
2.0 mL2,36 
Prisar for biobankrøyr frå FluidX ​ ​
0.3 mL7,90
Røyrvolum 260 µl
0.7 mL11,20
Røyrvolum 525 µl
1.0 mL7,56
Røyrvolum 865 µl
2.0 mL13,81
Røyrvolum 1900 µl
Andre lagringsalternativ  


Lagring i -80°C kistefrysar (pr. rack/år)3000
Materiale som ikkje er kompatibel med lagring i BiOS.
Fakturerast etter medgått tid   
Arbeid ikkje regulert i avtale (kr/t)**581
 
Fakturerast etter forbruk    
​Sending av prøvarLøypande takstar frå fraktselskap 
Tørris (ca 4kg)100 

*Prisane gjeld for tilsette ved HUS og UiB.

**Det fakturerast for minimum 30 minutt. Regulerast etter Laboratorieklinikken sine interne takstar.

Prisendringar kan skje.

Oppdatert 04.10.2022

Biobank Haukeland


Fann du det du leita etter?