HELSENORGE

Hyperbarmedisin, seksjon for

Seksjon for hyperbarmedisin har landsfunksjon for planlagt hyperbar oksygenbehandling (HBO), og vi tar i mot pasientar frå heile landet. Planlagt behandling får føre seg i seks einmannskammer.

Seksjonen har også fleirregionalt ansvar for Helse Vest og Helse Midt-Noreg for akutt trykkammerbehandling. Akuttbehandlinga skjer i fleirmannstrykkammer på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?