Nasjonal behandlingsteneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling

Vi har landsfunksjon for planlagd (elektiv) hyperbar oksygenbehandling (HBO). Planlagd behandling går føre seg i seks einmannskammer på Haukeland universitetssjukehus, og vi tar imot pasientar frå heile landet.

Les meir om Nasjonal behandlingsteneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling

Nasjonal behandlingsteneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling

Seksjonen har også fleirregionalt ansvar for Helse Vest og Helse Midt-Noreg for akutt trykkammerbehandling. Akuttbehandlinga skjer i fleirmannstrykkammer på sjukehuset.

Hos oss er alle polikliniske pasientar. Det vil seie at du ikkje blir innlagt på sjukehuset i behandlingsperioden. Dei som bur i nærområdet bur heime. Sidan du er poliklinisk pasient må du ta med deg reseptar, medisinar, bandasjemateriell, ernæringsløysingar og alle hjelpemidlar som du brukar. Tilreisande bur på Haukeland hotell (pasienthotellet) som ligg på sjukehusområdet.

Her finn du oss - sjå kart over Haukelandsområdet:

Klikk på bildet for større versjon

kart over haukelandsområdet. Grafikk
Seksjon for hyperbarmedisin ligger i Konrad Birkhaugs hus, øst for Sentralblokka, og like ved Barne- og ungdomsklinikken i Marie Joys' hus.

Brosjyre og video

Velkomstbrosjyre - Hyperbar oksygenbehandling (pdf) Sjå video - Slik føregår behandling i trykkammer (YouTube)

Høyr intervju med seksjonsoverlege Guro Vaagbø - Om behandling i trykkammer (Soundcloud)

Kostnadar / eigendel

Du må betale eigendel for kvar behandling fram til frikortgrensa er nådd. Behandlingsutgiftar utanom eigenandel blir dekka av Rikstrygdeverket / Sosialdepartementet.

Du blir ikkje belasta for opphald ved Haukeland hotell.

Når det gjeld transport med båt, tog og buss, så må du sjølv bestille og betale for billetten og sende reiserekning til Pasientreiser i ettertid.

Om det gjeld flyreise kan du kontakte Pasientreiser på telefon 05515.

Ved poliklinisk legekonsultasjon må du betale eigenandel.

Nyttige lenkar

Vestlandspasienten (sjå dine timeavtaler) Pasientreiser Haukeland Hotell Helsenorge - Tilgang til egen journal

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Trykkammeranlegget ligg i sørenda av Konrad Birkhaugs hus, sørvest for Sentralblokka på Haukelandsområdet. Det står «Trykkammer» på skiltet over inngangsdøra. Det er også mogleg å gå via underganger frå hotellet til trykkammeret.
Telefon
Telefon: 55 97 39 74 | Faks: 55 97 51 37
Vi har døgnkontinuerlig dykkemedisinsk vaktberedskap. Kontakt oss via AMK-sentralen - Telefon 113
E-post
Konrad Birkhaugs hus
Besøksadresse
Sykehusparken på Haukeland(Kart)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Hyperbar oksygenbehandling, planlagthttps://helse-bergen.no/behandlinger/hyperbar-oksygenbehandling-planlagtHyperbar oksygenbehandling, planlagtHHyperbar oksygenbehandling, planlagtHyperbar oksygenbehandling, planlagtHyperbar oksygenbehandling, planlagtHyperbar oksygenbehandling, planlagt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.