Ortopedisk avdeling, Haukeland

Vi behandlar pasientar med sjukdommar og skadar i muskel- og skjelettsystemet. 

Les meir om Ortopedisk avdeling, Haukeland

Ortopedisk avdeling, Haukeland

Ortopedisk avdeling har følgjande seksjonar:Traumeseksjonen

Traumeseksjonen behandlar kompliserte skadar og følgjer etter skadar.

Ryggseksjonen

Ryggseksjonen behandlar ryggbrot, spreiing av kreft til rygg og skjelett, skeivstillingar og slitasje i ryggen 

Barneseksjonen

Barneseksjonen behandlar barneortopediske lidingar og skadar 

Protese- og revmaseksjonen

Protese- og revmaseksjonen behandlar lidingar i ledd med operativ protesebehandling og andre revmakirurgiske inngrep

Ortopedisk rehabilitering 

Ortopedisk rehabilitering  formidler kompetanse til pasientar, pårørande og helsepersonell når det gjeld opptrening med og utan protesar.

Sarkomsenteret

Ved Senter for bein- og bløtdelssvulstar - Sarkomsenteret behandlar vi kreft i muskulatur og skjelett. Senteret blir driven i samarbeid med Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

Dagkirurgi

På Dagkirurgisk seksjon opererar vi tilstandar som ikkje treng innlegging, som til dømes artroskopi av meniskskadar i kneleddet.

Sengepostar

Ortopedisk avdeling har 2 sengepostar i 7. etasje i Sentralblokka og disponerer senger på Barnekirurgisk avdeling. 

Operasjonar

Operasjonar blir gjort på Sentraloperasjonen i Sentralblokka, ved Dagkirurgisk seksjon i Sentralblokka, ved Ortopedisk poliklinikk i 2. etasje og i Akuttmottaket i 1. etasje. 

  

Jobbe hos oss? 

Kontakt

Oppmøtestad

Ekspedisjonen vår ligg i 8. etasje.
Poliklinikken vår ligg i 2. etasje i Sentralblokka
Sengepostane våre ligg i 7. etasje i SentralbokkaLogg inn for å endre time

Telefon
Ekspedisjon 55 97 28 37 | Poliklinikken 55 97 28 37 | Sengepostane: Vest - Traumatologi 55 97 37 57 | Aust - Rygg og sarcom 55 97 37 60 | Syd - Protese og hoftebrot 55 97 37 50

Sentralblokka

Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
05300

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. Rutetabellar finn du på Skyss.no.

Flybuss

​Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Sjekk nettsida til Flybussen for meir informasjon om ruter og prisar

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.


Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.


Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er ope for alle. ​

Les meir om stilleromma

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Ankelprotesehttps://helse-bergen.no/behandlinger/ankelproteseAnkelproteseAnkelproteseAnkelproteseAnkelproteseAnkelprotese
Brot i rygg (torakalkolumna)https://helse-bergen.no/behandlinger/brot-i-rygg-torakalkolumnaBrot i rygg (torakalkolumna)Brudd i rygg (torakalkolumna)Brudd i rygg (torakalkolumna)Brudd i rygg (torakalkolumna)Brudd i rygg (torakalkolumna)
Brudd i fotenhttps://helse-bergen.no/behandlinger/brudd-i-fotenBrudd i fotenBrudd i fotBrudd i fotBrudd i fotBrudd i fot
Brudd i håndleddhttps://helse-bergen.no/behandlinger/brudd-i-handleddBrudd i håndleddBrudd i håndleddBrudd i håndleddBrudd i håndleddBrudd i håndledd
Brudd i knehttps://helse-bergen.no/behandlinger/brudd-i-kneBrudd i kneBrudd i kneBrudd i kneBrot i kneBroken knee
Brudd i legghttps://helse-bergen.no/behandlinger/brudd-i-leggBrudd i leggBrudd i leggBrudd i leggBrudd i leggBrudd i legg
Brudd i overarmhttps://helse-bergen.no/behandlinger/brudd-i-overarmBrudd i overarmBrudd i overarmBrudd i overarmBrudd i overarmBrudd i overarm
Brudd i skulderhttps://helse-bergen.no/behandlinger/brudd-i-skulderBrudd i skulderBrudd i skulderBrudd i skulderBrot i skulderBroken shoulder
Ganglion, fothttps://helse-bergen.no/behandlinger/ganglion-fotGanglion, fotGanglion, fotGanglion, fotGanglion, fotGanglion, fot
Gipsbehandlinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/gipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandling
Hammertå fothttps://helse-bergen.no/behandlinger/hammerta-fotHammertå fotHammertåHammertåHammertåHammertå
Hofteproteseoperasjon, revisjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/hofteproteseoperasjon-revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjon
Mortons nevrom, fothttps://helse-bergen.no/behandlinger/mortons-nevrom-fotMortons nevrom, fotMortons metatarsalgi (fot)Mortons metatarsalgi (fot)Mortons metatarsalgi (fot)Mortons metatarsalgi (fot)
Sarkom, bein- og blautvevssvulstarhttps://helse-bergen.no/behandlinger/sarkom-bein-og-blautvevssvulstarSarkom, bein- og blautvevssvulstarBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreft
Tetrakirurgi, grephttps://helse-bergen.no/behandlinger/tetrakirurgi-grepTetrakirurgi, grepTetrakirurgi, grepTetrakirurgi, grepTetrakirurgi, grepTetrakirurgi, grep
Tetrakirurgi, olbogehttps://helse-bergen.no/behandlinger/tetrakirurgi-olbogeTetrakirurgi, olbogeTetrakirurgi, albueTetrakirurgi, albueTetrakirurgi, albueTetrakirurgi, albue

Arrangement

 • Hofte- og kneartrose kurs

  Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

 • Skoliose

  Gruppebasert kurs for barn/ungdom under 18 år med skoliose og deira pårørande/foresatte

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebruddhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-haukeland/nasjonal-kompetansetjeneste-for-leddproteser-og-hoftebruddNasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd
Ortopedisk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-haukeland/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikk
Ortopedisk rehabiliteringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-haukeland/ortopedisk-rehabiliteringOrtopedisk rehabilitering
Sarkomsenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-haukeland/sarkomsenteretSarkomsenteret
Tetrahandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-haukeland/tetrahandTetrahand