HELSENORGE

Sarkomsenteret

Sarkom er kreftsvulstar som oppstår i bein- eller blautvev (det vil seie bindevev, feittvev, musklar, sener og lignande). Førekomst av sarkom er sjeldan (mindre enn ein prosent av alle nye krefttilfelle). Nødvendig utgreiing og behandling blir utført av ei fleirfagleg spesialistgruppe i regi av Senter for bein- og blautvevssvulstar ved Haukeland universitetssjukehus. 

Sarkomsenteret ved Haukeland gir tilbod til pasientar med sarkomsvulstar frå heile landet, og har, saman med Radiumhospitalet, nasjonalt ansvar for kirurgi av beinsarkom. Både Kreftavdelinga og Ortopedisk avdeling deltar i drifta av senteret.

 

Fleirregional behandlingsteneste for kirurgi ved beinsarkom er ein del av Sarkomsenteret.

Fann du det du leita etter?