Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi

Haukeland universitetssjukehus (HUS) har nasjonalt ansvar for funksjonsforbetrande kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi. Pasientar frå heile landet blir opererte ved HUS, og følgt opp ved regional spinaleiningar ved HUS, St. Olavs hospital og Sunnaas sykehus.
Les meir om Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi

Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi

Funksjonsforbetrande kirurgi tilbys pasientar med ryggmargsskade med hensikt å gje strekkeevne i olboge og eit funksjonelt grep i handa. Musklar, sener og nerver kan flyttast på for å erstatte tapt funksjon.


På Haukeland universitetssjukehus har vi eit tverrfagleg team, beståande av kirurgar, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiarar og hjelpepleiar med spesialkompetanse på funksjonsforbetrande kirurgi. Vi samarbeider tett med dei regionale spinaleiningane i landet. Kvart halvår har vi poliklinikkar på spinaleiningane for å vurdere pasientar til operasjon, samt kontrollerer operasjonsresultat.


Rehabilitering etter operasjon er avgjerande for eit godt operasjonsresultat. Det er utarbeida standardiserte retningslinjer for rehabilitering som er felles for alle spinaleiningane i Noreg. Desse er utarbeida i tråd med dei Nordiske retningslinjene.

Tetra-teamet

Professor Leiv Hove, Ortopedisk avdeling (leiar)
Overlege Rakel Sif Gudmundsdottir, Ortopedisk avdeling
Overlege Eivind Strandenes, Avdeling for plastikkirurgi
Lege i spesialisering, Truls Rokne Hanestad, Ortopedisk avdeling
Spesialfysioterapeut Anett Myhre Skjoldmo, Fysioterapiavdelinga
Ergoterapeut Møyfrid Kalvenes, Ergoterapiavdelinga (permisjon 01.10.17)
Ergoterapeut Hege Kleiven Rynning, Ergoterapiavdelinga
Hjelpepleiar / koordinator Linda Jakobsen, Ortopedisk avdeling

Kontaktinformasjon

Telefon
Linda Jakobsen / koordinator telefon 94 16 58 30
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Transport

​Koordinator på post kan hjelpe til med bestilling av fly, rullestoltaxi, hotellrom til assistent og liknande. Ta kontakt med koordinator på mobil eller e-post:

Koordinator
Linda Jakobsen
Telefon 941 65 830 
E-post linda.vibeke.lorentzen.jakobsen@helse-bergen.no

Pasientar som skal inn til operasjon, bør komme i manuell rullestol då dette gjer det lettare å sende stolen tilbake til heim / spinaleining.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Tetrakirurgi, grephttps://helse-bergen.no/behandlinger/tetrakirurgi-grepTetrakirurgi, grepTTetrakirurgi, albueTetrakirurgi, albueTetrakirurgi, albueTetrakirurgi, albue
Tetrakirurgi, nervetransfereringhttps://helse-bergen.no/behandlinger/tetrakirurgi-nervetransfereringTetrakirurgi, nervetransfereringTTetraplegi - Funksjonsforbedrende kirurgi, nervetransfereringTetraplegi - Funksjonsforbedrende kirurgi, nervetransfereringTetraplegi - Funksjonsforbedrende kirurgi, nervetransfereringTetraplegi - Funksjonsforbedrende kirurgi, nervetransferering
Tetrakirurgi, olbogehttps://helse-bergen.no/behandlinger/tetrakirurgi-olbogeTetrakirurgi, olbogeTTetraplegi - Funksjonsforbedrende kirurgi, tricepsrekonstruksjon (albue)Tetraplegi - Funksjonsforbedrende kirurgi, tricepsrekonstruksjon (albue)Tetraplegi - Funksjonsforbedrende kirurgi, tricepsrekonstruksjon (albue)Tetraplegi - Funksjonsforbedrende kirurgi, tricepsrekonstruksjon (albue)

Fann du det du leita etter?