HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi

Haukeland universitetssjukehus (HUS) har nasjonalt ansvar for funksjonsforbetrande kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi. Pasientar frå heile landet blir opererte ved HUS, og følgt opp ved regional spinaleiningar ved HUS, St. Olavs hospital og Sunnaas sykehus.
Fann du det du leita etter?