HELSENORGE

Lungepoliklinikk

Ved Lungeavdelinga sine poliklinikkar tilbyr vi utgreiing, behandling og kontroll for eit stort tal pasientar med ulike lungediagnosar. Pasientane våre kan bli testa med fleire ulike prøvar og undersøkingar i forbindelse med legekonsultasjonen. Det blir ofte tatt røntgenbilete av lungene, blodprøvar og ulike lungefunksjonstestar.

Fann du det du leita etter?