Lungepoliklinikk

Ved Lungeavdelinga sine poliklinikkar tilbyr vi utgreiing, behandling og kontroll for eit stort tal pasientar med ulike lungediagnosar. Pasientane våre kan bli testa med fleire ulike prøvar og undersøkingar i forbindelse med legekonsultasjonen. Det blir ofte tatt røntgenbilete av lungene, blodprøvar og ulike lungefunksjonstestar.

Fann du det du leita etter?