HELSENORGE

Tuberkulose poliklinikk

Vi driv utgreiing av pasientar som kan vere smitta av tuberkulose. Tuberkulosepoliklinikken har ansvar for behandling og oppfølging av pasientar med tuberkulose og tek også del i arbeidet med smitteoppsporing rundt pasientar som har smitteførande tuberkulose.

Fann du det du leita etter?