HELSENORGE

Lunge generell poliklinikk

Ved Lungeavdelingas generelle poliklinikk gjer vi blant anna kontrollar av ulike diagnosar som KOLS, astma og interstitielle lungesjukdommar. I tillegg utgreiar vi ulike lungesymptom som hoste, tungpust (dyspnoe), blodtilblanda oppspytt (hemoptyse).

Fann du det du leita etter?