HELSENORGE

Lungekreft poliklinikk

I Noreg er lungekreft (cancer pulm) den nest hyppigaste kreftforma hos menn og den tredje hyppigaste hos kvinner. Vi nyttar ulike metodar for å behandle lungekreft, avhengig av kva type lungekreft du har og kor utbredt sjukdomen er.

Fann du det du leita etter?