HELSENORGE

Hudavdelinga

Hudavdelinga på Haukeland universitetssjukehus er den einaste sengeavdelinga for hudpasientar på Vestlandet. Hovudoppgåva våre er å diagnostisere og behandle hudsjukdomar og seksuelt overførte infeksjonar. Vi tilbyr pleie, rehabilitering, førebygging og opplæring av pasientar og pårørande. 

Fann du det du leita etter?