Hudpoliklinikk Knarvik

Vi har tilbod om konsultasjon hos hudspesialist og lysbehandling (UV-behandling) for kronisk hudsjukdom, t.d. psoriasis og eksem.

Les meir om Hudpoliklinikk Knarvik

Hudpoliklinikk Knarvik

For legetime vert det kravd tilvising frå fastlege. Lysbehandling vert starta etter ordinasjon frå vår hudspesialist.

 

Vi tilbyr følgende behandlinger i Knarvik: TL01 helkropp, kombilys UVA/UVB helkropp, TL01 hender og føtter, UVB lyskam, PUVA samt poliklinisk Goeckermannsbehandling. Du må ha timeavtale for lysbehandling i kabinett.

 

Vi tilbyr også eksem- og psoriasissamtale.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Hudpol i Knarvik har stengt uke 28 – 31. Vi har vanlig åpningstid fra og med 03.08.

 

For time ved Hudpol i Knarvik på tlf. 55 97 08 17.
Personer med luftveissymptomer, eller som er i karantene, kan ikke få behandling.   

Knarvik Senter (Promenaden), inngang 9 i 2. etasje.

Åpent mandag, tirsdag og torsdag 08.00-11.15 og 12.00-15.00.
Lysbehandling etter avtale.

Telefon
Tlf: 55 97 08 17
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Hudpoliklinikk Knarvik
Knarvik senter
Kvernhusmyrane 25
5914 Isdalstø
Knarvik senter, Kvernhusmyrane 25
Besøksadresse
Kvernhusmyrane 25(Kart)
5914 Isdalstø

Praktisk informasjon

Betaling

Du betaler ikkje noko når du er innlagt på dagpost / hotell eller sengepost ved avdelinga.

For polikliniske undersøkingar blir pasienten belasta med eigendel, og dette beløpet inngår i eigendelstaket. Det er gratis for barn under 16 år.

Du må betale eigendel for desse behandlingane utført av sjukepleiarar:

  • lysbehandling
  • sårskift
  • grensestrålebehandling
  • iontoforese
  • smøre- og badebehandling (inkl. behandling av hovudbotn)
  • eksem-skule / handeksem-skule

I tillegg til eigendelen kan du bli belasta for pasientbetaling på kr 75,- for eventuelle bandasjar, bedøving, biopsiar og anna materiell som blir nytta ved undersøkinga / behandlinga. Denne pasientbehandlinga er ikkje omfatta av eigendelsordninga.

Du kan betale med kort i vår bankterminal eller få med giro. Vi tar dessverre ikkje imot kontantar.

Om du ikkje møter til avtalt time eller avbestillar seinare enn 24 timar før avtalt tid, vil du bli belasta med ein eigendel (uavhengig om du har frikort eller ikkje).

Les meir om eigendelar og betaling på sjukehus og poliklinikk på helsenorge.no

Førebuingar

  • Ta med ei oversikt over medikamenta du eventuelt bruker
  • Ver vennleg å opplyse om kven som er fastlegen din når du møter til undersøking / behandling hos oss
  • Har du frikort, ber vi om at du tar dette med og viser det til helsesekretæren i ekspedisjonen om du skal til poliklinisk undersøking

Tilvising

​For å bli utgreidd / behandla ved Hudavdelinga må ein bli tilvist av lege. Når avdelinga har mottatt tilvising blir denne vurdert av seksjonsoverlege hos oss, og innan 10 verkedagar vil vi sende ut brev om ventetid og om det er aktuelt med poliklinisk undersøking eller opphald på dagpost / hotell eller sengepost.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Ventetid

Ventetida varierer ut frå kor alvorleg sjukdommen er eller hastegrad, og vil variere frå pasient til pasient.

Om sjukdommen blir forverra i ventetida, er det viktig at du kontaktar fastlege / tilvisande lege. Fastlege / tilvisande lege må då sende utfyllande opplysningar til avdelinga som vil avgjere om ventetida skal endrast.

Fann du det du leita etter?