HELSENORGE

Hud og revmatologisk sengepost

Hud og revmatologisk sengepost diagnostiserer og behandlar pasientar som treng å vere innlagt i sjukehus grunna dårleg funksjon, alvorleg sjukdom eller behov for høgspesialisert behandling. Her foregår lengre medisinsk utgreiing og behandling av dei sjukaste pasientane. Vår sengepost er moderne og har 15 sengeplassar fordelt på enkelt-, dobbelt- og trippeltrom. Alle rom har eige bad/toalett. Vi har også utgreiing og behandling av dagpasientar med revmatisk sjukdom.

Fann du det du leita etter?