Lysterapiavsnittet

Ved Lysterapiavsnittet har vi tilbod om fleire ulike behandlingar. Pasientar må ha tilvising til Hudavdelinga frå fastlegen for å kunne starte behandling hos oss. 

Les meir om Lysterapiavsnittet

Lysterapiavsnittet

Det er hudlegen som avgjer om og kva type behandling den enkelte pasient skal ha. Dei som kan ha effekt av lysbehandling er personar med ulike typar eksem, psoriasis og ein del andre hudsjukdomar. 

Kva er lysbehandling?

Lysbehandling er ikkje det same som å gå i solarium for å bli brun. Under lysbehandling vel legen kva for type lysstrålar som kan ha effekt på den enkelte hudsjukdom. 

Kva kostar behandlinga?

Behandlinga kostar per i dag kr 351,- for kvar behandling, inntil du har nådd taket for frikort. I tillegg kjem eit eingangsbeløp på kr 75,- som dekker diverse utstyr.

Kor lenge skal ein gå til behandling?

Behandlinga går vanlegvis over 6-12 veker og bør fullførast utan lange pauser.
Vent derfor med oppstart av behandlinga til du veit at du kan gjennomføre heile behandlinga.

Korleis går behandlinga føre seg?

Kvar behandling kan ta frå få minutt opp til ein time, alt ut frå kva type behandling du får. Enkelte behandlingar er drop-in, mens andre må du bestille time til.
 
Det er viktig å hukse på at når du går til lysbehandling får du ein dagsdose med lys. Du skal derfor ikkje sole deg i anna lys. Det er viktig at du smører deg med solkrem med høg faktor eller dekker deg til med klede om du skal vere ute i sollys. Du skal heller ikkje bruke solarium i behandlingstida.
 
Fuktighetskrem er ein viktig del av behandlinga, og du bør smøre deg hyppig, særskild i den perioden du går til lysbehandling. Det er viktig at du ikkje smører deg med kremer som inneheld solfaktor når du står i lyskabinettet. Vær merksam på at nokre kremar kan innehalde stoff som påverkar huda i kontakt med lys.

Førebuing til behandling

Om du har tørr og skjellande hud bør dette fjernast før lysbehandlinga startar. For mykje skjelldanning vil hindre strålane i å nå tilstrekkeleg inn i huda.

Fjerning av skjelldanningar

Kropp

 • Ta ein dusj / bad
 • Smør skjellene med 5-10 % Salisylvaseline
 • La salven sitte på i 2-4 timar eller over natta
 • Fjern salven i dusj / bad

Hovudbotn

 • Masser eit lag med 5-10 % Salisyl hårolje inn i hovudbotn 
 • Dekk med plast / -badehette 
 • La olja verke i 2-4 timar eller over natta
 • Vask vekk olja med mild sjampo i tørt hår, før du skylje ut med vatn

Vi tilbyr følgande lysbehandlingar 

 • UVA heilkropp 
 • UVB heilkropp, hender, føter, sittelys, kam
 • TL01 heilkropp, hender, føter, kam 
 • UVA / TL01 heilkropp
 • UVA1 heilkropp 
 • PUVA heilkropp, hender, føter (lokal / systemisk)
 • Høgspektra UVB hender, føter
 • Grensestrålar
 • Iontoforese
 • Lys-testar

Pasientinformasjon

Les meir om dei ulike behandlingane på nettsidene til Norsk sykepleierforbundInformation in English

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

2. etasje i hudbygget. Same inngang som Hudpoliklinikken.

Sommeren 2020 har Lysterapien redusert åpningstid i ukene 27 – 33. Alle som skal til lys må bestille time på tlf 55 97 39 50. Åpningstid er mandag – fredag kl 07.30 – 10.00 og 14.00 – 15.25.

Telefon
55 97 39 50
måndag - tysdag 07.30 - 16.55
onsdag 07.30 - 15.25
torsdag 07.30 - 16.55
fredag 07.30 - 15.25
Åpningstid: Måndag, tirsdag og torsdag 07.30 – 16.55.
Onsdag og fredag 07.30 – 15.25.
Torsdag stengt mellom 11.30 – 12.00.
Fredag i partallsveker stengt mellom 08.00 – 09.00.
Hudbygget
Besøksadresse
Jonas Lies vei 73(Kart)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Parkering Hudbygget

​Det er parkering utanfor Hudbygget på sjukehusområdet, innkøyring ved Haukeland hotell. Det er begrensa parkeringsplassar, og vi tilrår at du brukar offentleg transport til og frå undersøkinga/behandlinga om mogleg. Dersom du av helsemessige årsaker ikkje kan bruke offentleg transportmidlar, må du få godkjenning av behandlar på at du skal få drosje (samkøyring). Sjå nettsida pasientreisar.no for meir informasjon eller ring: 05515.

Om du ønskar å kjøyre sjølv og vil parkere på sjukehusområdet, gjer vi merksam på at det er nokre få paringsplassar mot parkeringsavgift utanfor Hudavdelinga. Pasientar som er innlagt i minimum 7 dagar kan få tilbod om å kjøpe parkeringskort for kr 350,- pr veke. Snakk med postsekretær i sengeposten om dette.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Lysbehandling - Generell informasjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/lysbehandling-generell-informasjonLysbehandling - Generell informasjonLLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingLysbehandling

Fann du det du leita etter?