Seksuelt overførbare infeksjons­sjukdommar (SOI) poliklinikk

Poliklinikken for Seksuelt overførbare infeksjonar (SOI) er eit lavterskeltilbod i spesialisthelsetenesten, og har drop-in tilbod. Vi tar også imot tilvising frå fastlege. Her diagnostiserar, behandlar og informerar vi om seksuelt overførbare sjukdomar. Vi har både lege og sjukepleiar som tar konsultasjonar, og vi vurderer kven du har behov for å kome til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Åpningstid – Påsken 2020
Mandag 06.04.2020 vanlig åpningstid (08.30-14.00)
Tirsdag 07.04.2020 har vi åpent til kl 11.30. Inntaket kan bli stoppet tidligere ved behov.
Onsdag 08.04. til og med mandag 13.04 er det stengt.

 

Bruk inngangen til Hudpoliklinikken i 1. etasje. Du finn oss nedst i gangen. 

 Vi har kølappsystem og inga timebestilling. Vi tar imot pasientar mellom kl. 08.30-14.00 alle kvardagar, fredag frå kl. 09.15-14.00. Lunsj 11.30-12.00.

Inntak av pasientar blir stoppa tidlegare ved stor pågang.

 

 

 

 

 

Telefon
55 97 39 62 (for prøvesvar hjemmetest klamydia og andre henvendelser 55 97 39 62 man-fredag
Prøvesvar får du måndag, tirsdag og torsdag 09.00 – 14.30 på telefon 55 97 39 60.
E-post
Hudbygget
Besøksadresse
Jonas Lies vei 73(Kart)
Telefon
Sentralbord - 55 97 50 00
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

På grunn av koronavirus-utbrotet er det innført ei midlertidig rettighetsendring for pasientreiser frå 12.mars, som gjer at pasientar no får dekka eigen bil med tilleggsutgifter.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover. Vi tar imot bestillingar for pasientar med behov der det ikkje er mistanke om smitte.

Pasientar kan søke om å få dekka reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Kva kostar konsultasjonen?

​Konsultasjon ved SOI-poliklinikk er vanlegvis gratis, men det er visse unntak.

Konsultasjonen er gratis dersom:
Du mistenkjer at du har ein seksuelt overførbar sjukdom. I praksis gjeld dette alle som kjem hit første gang.
Du har fått påvist det som blir definert som allmennfarleg smittsom sjukdom. Dette er: Klamydia, Gonoré, HIV, Hepatitt B og Syfilis.


Betaling ved kontroll
Dersom du kjem til kontroll ved SOI-poliklinikk av annan årsak, må du betale. Dette gjeld ved:

 • Kondylom
 • Herpes
 • Sopp
 • Bakteriell vaginose
 • Hudsjukdommar

Dersom det gjeld prøvar i samband med visumsøknad, må du ta kontakt med fastlegen din.

Opningstider

​Vi har kølappsystem og ingen timebestilling. Vi tar imot pasientar mellom 8.30 og 14.00 alle kvardagar, fredag frå kl. 09.15.  

Vanlig OBS! Inntak av pasientar blir stoppa tidlegare ved stor pågang. Vi råder deg til å komme tidleg. 

 • Du kan trekke kølapp frå kl. 8.00 
 • Vi kan kontaktast på telefon 55 97 39 62 mellom kl. 8.00 og 15.00  
 • Det er lurt å kome før kl. 11, sidan vi ofte har stor pågang 
 • For generell informasjon om opningstider og ventetid kan du ringe oss.

Prøvesvar får du måndag, tysdag og torsdag mellom kl. 09.00 og 14.30.

Skal du kontakte oss eller fastlegen?

​​​Du kan komme direkte til oss utan tilvisning frå annan lege dersom du:​

 • har mistanke om at du kan vere smitta med seksuelt overførbar sjukdom
 • ønskjer å bli undersøkt for seksuelt overførbar sjukdom
 • ønskjer informasjon om seksuelt overførbar sjukdom

A​lle pasientar må vise gyldig ID før dei får kome til hos oss.

Du skal kontakte din eigen fastlege ved:

 • ​​Ønskje om prevensjonsrettleiing
 • Spørsmål om graviditet/abort
 • Rutinemessig celleprøve
 • Hudproblem som ikkje er betinga i seksuelt overførbar sjukdom
 • HIV-test eller liknande til visumsøknad

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Ventetid og svar på prøvar

​Ventetid
Hos oss må du regne med å vente alt frå 15 minutt til 4 timar.

Kor tid og korleis får du svar på prøven?
Ei veke etter undersøkinga ​ringer du poliklinikken: 55 97 39 60 og får svar på prøven. Prøvesvar besvares mellom kl. 09.00 og 14.30 mandag, tirsdag og torsdag.
Fann du det du leita etter?