HELSENORGE

Hudavdelinga dagpost

Pasientar med hudsjukdommar som treng behandling, men som elles er sjølvhjulpne, kan bu på Haukeland Hotell og få behandling ved Dagposten. Dette gjeld til dømes pasientar med svært lang reise til behandlingsstaden. Nokre pasientar bur heime og kjem dagleg til behandling ved Dagposten i ein periode.
 
Fann du det du leita etter?