HELSENORGE

Informasjon om tredje dose koronavaksine for hudpasienter

Folkehelseinstituttet har besluttet at enkelte personer med svekket immunforsvar skal tilbys en 3. dose med covid-19-vaksine.

​Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar (FHI)

Bruker du noen av medikamentene som står på listen under kan du kontakte kommunen direkte for å avtale tidspunkt for 3. vaksinedose. Du må kunne vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor navnet ditt fremgår. Anbefalt doseintervall mellom andre og tredje dose er 4 uker eller mer. Det anbefales at du fortsetter med de faste medikamentene uavhengig av vaksinetidspunkt. Unntak fra dette gjelder hvis du får infusjoner med rituksimab eller infliksimab.

For deg som behandles for hudsykdom, gjelder det bruk av følgende medikamenter:


Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
Azathioprin (Imurel®)
Baricitinib (Olumiant®)
Brodalumab (Kyntheum®)
Ciklosporin (Sandimmun®)
Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
Iksekizumab (Talz®)
Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)*
Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
Mykofenolat (Cellcept®)
Omalizumab (Xolair®)
Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
Risankizumab (Skyrizi®)
Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)**
Secukinumab (Cosentyx®)
Ustekinumab (Stelara®)


* De som behandles med infliksimab bør vente med vaksinasjon til minst to uker etter siste infusjon.
** De som behandles med rituksimab må kontakte Hudavdelingen for å få informasjon om optimalt tidspunkt for vaksinen. Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt rituksimab i løpet av de siste to årene.