Legemiddelbruk ved akutt porfyri

Mange vanlige legemidler kan utløse alvorlige anfall hos personer med disposisjon for akutt porfyri (AIP, PV, HCP). Det er viktig å være klar over at denne informasjon ikke oppgis i Felleskatalogen. Personer med hudporfyriene PCT, EPP og CEP har vanligvis normal toleranse overfor legemidler.

Legemiddeldatabasen for akutte porfyrier

Legemiddeldatabasen er en søkbar database som gir en veiledning i valg av legemidler til personer med akutt porfyrisykdom. Databasen er utviklet av NAPOS i samarbeid med det svenske porfyrisenteret.

Spesielle problemstillingerProblemstillinger fra European Porphyria Initiative (EPI) sine nettsider (engelsk tekst):Mer informasjon om legemiddelbruk og akutt porfyri finnes i artikkelen "Legemidler og porfyri" i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr.20/2003.

Fann du det du leita etter?