- dette gjelder kun for diagnosene AIP, PV og HCP

Vaksiner og akutte porfyrisykdommer

Alle vaksiner på det norske markedet er nå trygghetsklassifisert og kan søkes opp i legemiddeldatabasen for akutte porfyrier (AIP, PV og HCP). Alle unntatt en er klassifisert som trygge å bruke. 

Vaksine gitt til et barn

​Vaksiner inneholder ikke anfallsutløsende stoffer

Vaksiner på det norske markedet har i utgangspunktet ikke direkte anfallsutløsende stoffer, og personer alle typer porfyrisykdommer kan derfor følge nasjonale anbefalinger for hvilke vaksiner som bør tas på lik linje med andre. 

Vaksinene som nå er klassifisert som trygge i legemiddeldatabasen er blant annet influensavaksine og alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet, inkludert vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) som fra november 2016 og i 2 år fremover også tilbys gratis til unge kvinner født i 1991 eller senere.

Vær obs på bivirkninger av vaksiner

Bivirkninger av vaksiner er vanligvis milde og kortvarige og tolereres fint av de aller fleste med akutt porfyri. Men man må være klar over at enkelte vaksiner kan (hos noen) gi kraftigere bivirkninger i form av feber, sykdomsfølelse, kvalme og redusert appetitt. 

På samme måte som infeksjonssykdommer er dette noe som potensielt kan være anfallsutløsende hos et fåtall personer med akutt porfyri, spesielt dersom det fører til at man får i seg mindre mat, og spesielt karbohydrater. Risikoen for anfall ansees imidlertid for å være svært lav og oppveies i betydelig grad av den positive effekten som vaksinasjon gir mot ulike sykdommer.

Det er bare én vaksine som er klassifisert som utrygg på grunn av bivirkningene (sannsynlig porfyrinogen) og det er vaksinen mot gulfeber. Dette er fordi vaksinen er kjent å kunne gi kraftige bivirkninger i form av høy feber over flere dager, noe man mistenker at kan ha vært medvirkende årsak til porfyrianfall hos noen pasienter.

Vaksiner inn i legemiddeldatabasen

Det er ikke gjort noen endringer i rådene som gis i forhold til bruk av vaksiner ved akutt porfyri, men informasjonen om trygghetsklassifikasjon for alle vaksinene er nå lagt inn i legemiddeldatabasen slik at disse er lettere å finne ved behov.Lenke til legemiddeldatabasen finner du også på

Ved spørsmål om bruk av vaksiner, ta gjerne kontakt med NAPOS på epost: porfyri@helse-bergen.no eller på telefon nr 55973170.