HELSENORGE

Informasjonstelefonen for MS

Telefontjenesten er et nasjonalt viktig tilbud til pasienter og pårørende.

To sykepleiere
MS-sykepleierne Anne-Britt Rundhovde Skår og Randi C. Haugstad betjener informasjonstelefonen for MS:

Anne Britt Rundhovde Skår 
Telefon 55 97 51 23 
E-post anne.skar@helse-bergen.no  

Randi Haugstad
Telefon 55 97 51 23
E-post randi.haugstad@helse-bergen.no  

Telefontid

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag klokka 10.00 - 12.00.

Det kan tidvis være vanskelig å nå oss på telefon fordi vi også tar hånd om andre oppgaver knyttet til omsorg for pasienter.

Informasjonshefter

Pasientinformasjon

Noen råd til deg som har MSInformasjonsvideoerNasjonal oversikt over MS-sykepleiere ved sykehusMS - Nasjonal standard for diagnostikk, behandling og oppfølging

Einingar

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS)Norsk MS-register og -biobankKG Jebsen senter for medisinsk forskning

Brukarorganisasjonar

MS-forbundetMS-senteret Hakadal

Utenlandske MS-nettsider

Vi gjør oppmerksom på at Nasjonal kompetansetjeneste for MS ikke er faglig ansvarlig for innholdet på nettsidene som vi har lenket til i denne oversikten.

Die Schweizerische Multiple Sklerose-GesellschaftDeutsche Multiple Sklerose GesellschaftEuropean MS PlatformMS Society of CanadaMS-forbundet i NorgeMultiple Sclerosis Association of AmericaThe National Multiple Sclerosis Society, USAMultiple Sclerosis Society (Storbritannia)National Institute of Neurological Diseases and Stroke (NINDS)Scleroseforeningen, Danmark

Österreichische Multiple Sklerose Gesellschaft

Fann du det du leita etter?