Palliasjon - verktøy for helsepersonell

Her presenterer vi informasjon som kan vere nyttig for helsepersonell som arbeider med alvorleg sjuke og døyande.

​Praktisk palliasjon

Livets siste dagar - plan for lindring i livets sluttfaseTrygderettarIndividuell plan til bruk i palliasjonLegemiddelinformasjonESAS symptomregistreringLenkerTilvisingsrutinarMunnstell til vaksne pasientar (helsebiblioteket.no)Video om Munnstell - demonstrasjon av ei prosedyre (vimeo.no)Dokumentasjon av gitte dosar (pdf)


Symptomlindring i livets sluttfase

Behandlingsalgoritmar for vanlege symptom hos døyande vaksne. Dei fire viktigaste medikamentaMedikamentskrin til barn med behandlingsalgoritmarMedikamentskrin til vaksne med behandlingsalgoritmar


Kontinuerleg subkutan infusjon
(sprøytepumpe, "smertepumpe")


Prosedyre for utlån av "pumpe" i Helse Bergen foretaksområde (pdf)Micrel mlh+, stilt inn med ml per time​Micrel MP Daily+, stilt inn med mm/24 timarBraun Perfusor ME (pdf)Baxter Infusor, prosedyre med undervisningsvideo

Innleggelse og bruk av subcutan kanyle (Neoflon og Silhouette / Tenderlink kanyle)Innleggelse og bruk av subcutan kanyle (Sub-q sett)


Annan informasjon

EtterlattemapperRutine for etterlattesamtaleBarn som pårørande (pdf)Testament (pdf)Legemiddel og bilkøyring - forskrifta sitt krav og legens plikter (pdf)


​​​​​​​​​​​​​​Fysioterapi til pasientar i palliativ fase

Retningsliner for fysioterapi til pasienter i palliativ fase (pdf)​Fysioterapi til kreftpasienter (pdf)Fysioterapi ved kreft


Aktuelle dokument

NOU 2017: 16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døendeNasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgenNasjonal handlingsplan for kreft 2015-2017Nasjonal kreftstrategi 2013-2017Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandlingStandard for omsorg og behandling ved livets slutt, Stavanger kommune


 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.