HELSENORGE

Etterlattemapper

Denne mappa inneheld eit hefte med viktig informasjon om sorgarbeidet og tida etter eit dødsfall og ei minnebok spesielt laga for barn.

Etterlattemappene er til bruk i Helseregion Vest.

Ei mappe er til bruk på sjukehus og ei til bruk for kommunehelsetenesta.

Etterlattemappe til bruk på sjukehus

Bokmål 

Til deg som har mistet en av dine nærmeste (pdf) 

Minnebok (pdf) 

Nynorsk

Til deg som har mista ein av dine næraste (pdf)

Minnebok (pdf)

Etterlattemappe til bruk i kommunehelsetenesta

Bokmål

Til deg som har mistet en av dine nærmeste (pdf)Minnebok (pdf)

Nynorsk

Til deg som har mista ein av dine næraste (pdf)Minnebok (pdf)

Om etterlattemappene​

Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest har i samarbeid med representantar frå Prestetjenesta og Lungeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus, tidlegare Sunniva avdeling  ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og kommunar i regionen, produsert mapper for etterlatte. 

Ideen til mappene er henta frå Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 

Etterlattemappene er til bruk i Helseregion Vest, og kan kostnadsfritt bestillast direkte  frå kompetansesenteret: lindrende.behandling@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?