HELSENORGE

Tunnelert spinal- eller epiduralkateter

Prosedyren og dokumenta under omhandlar tunnelert spinal (intratekal)- og epiduralkateter som vert nytta til smertebehandling hos vaksne palliative pasientar. Observasjoner og handtering av spinal- og epiduralkateter vert stort sett gjort på same måte og vert derfor skildra i same prosedyre. Illustrasjonsfilmane er eit supplement til den skriftlege prosedyren.

Prosedyren

Tunnelert​​ spinal- (intratekal-) og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter
Observasjonsskjema ved bruk av tunnelert spinal- (intratekal-) og epiduralkateter​

Test av sensorisk og motorisk blokkade

5. Test av sensorisk og motorisk blokkade from Haukeland University Hospital on Vimeo.


Skifte av filter 


Observasjon av innstikksted, tunneleringskanal og utstikksted. Stekk av utstikksted 


Håndtering av utilsiktet frakobling

Her finner du kontrollskjema og illustrasjonsfilmer for bruk av CADD-pumpe ved spinal og epidural smertebehandling. 

CADD kontrollskjema (pdf)

Rutinemessig kontroll og drift av CADD-Legacy PCA pumpe

Bytte av medikamentkasett og infusjonssett på CADD-Legacy PCA pumpe

3. & 4. Bytte av kassett from Haukeland University Hospital on Vimeo.


Fann du det du leita etter?