HELSENORGE

Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase

Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase, som er utgitt av Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus, er nå revidert.

​Link til Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase (pdf)

Retningslinja er også tilgjengeleg på Helsebiblioteket.no under Retningslinjer og veiledere, under overskrifta "Palliasjon - retningslinjer til pasienter i palliativ fase".

Fann du det du leita etter?