HELSENORGE
utdanning.operasjon.foto

Utdanning og kompetanse

I Helse Bergen møter du spennande fagmiljø. Dei tilsette er vår viktigaste ressurs - og det er gode moglegheiter for fagleg utvikling. Behovet vårt for arbeidskraft er ikkje berre innan helsefag, vi treng og teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse. Vi har eit nært samarbeid med høgskular og universitet. Utdanning og kompetanseheving av tilsette er eit viktig mål for oss.

Fann du det du leita etter?